"Bảo vệ chủ quyền bằng biện pháp hòa bình" - Nguyễn Bá Chổi.

Thứ Tư, 30 Tháng Chín 20204:00 SA(Xem: 342)
"Bảo vệ chủ quyền bằng biện pháp hòa bình" - Nguyễn Bá Chổi.
  "Bảo vệ chủ quyền bằng biện pháp hòa bình"  
                                                                -  Nguyễn Bá Chổi.(HNPD)
637366610266831591zzz%20%20%20B%E1%BA%A3o%20v%E1%BB%87%20ch%E1%BB%A7%20quy%E1%BB%81n%20b%E1%BA%B1ng%20bi%E1%BB%87n%20ph%C3%A1p%20h%C3%B2a%20b%C3%ACnh
Ý kiến bạn đọc
Thứ Năm, 01 Tháng Mười 20208:09 CH
Khách
HOÀ BÌNH HỮU HẢO
(Phỏng theo tranh “Biếm hoạ” của Nguyễn Bá Chổi, ngày 9/29/2020)

“Hai ghế”(1) truyền ra phải cứ lời,
Lưỡi bò hộ chiếu, mũi im hơi!
Hoà bình “bốn tốt”(2) yên toàn cõi?
Hữu hảo “hai quần”(3) vẹn cả đôi!
Tàu “lạ”(4) đâm nhầm đâu mới mẻ?
Ta quen nhịn nhục những lâu rồi!
“Đại đồng”(5) thống nhất Thành Đô(6) đó,
Giữ nước làm chi? Giữ đảng thôi!

HÀ PHƯƠNG
(1)Vừa là TBT đảng vừa là CT nước, hai chức cho một người
(2)16 chữ vàng và 4 tốt của Trung Quốc ban cho Việt Nam
(3)Quần đảo Hoàng Sa và Quần đảo Trường Sa theo công hàm 9/14/1958 của Phạm văn Đồng
(4)VN gọi tàu Trung Quốc đâm tàu cá VN là tàu lạ
(5)Chủ nghĩa Đại Đồng”, thiên đường (ảo tưởng) của cộng sản
(6)Hội nghị Thành Đô - một thị trấn của TQ – Giữa CHXHCN/VN và CHND/TH năm 1990
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn