Dân Phòng - Nguyễn Bá Chổi.

Thứ Ba, 29 Tháng Chín 20204:00 SA(Xem: 374)
Dân Phòng - Nguyễn Bá Chổi.
    Dân Phòng  -  Nguyễn Bá Chổi.(HNPD)
637365926623498616zzzz%20111%20%20D%C3%A2n%20Ph%C3%B2ng
Ý kiến bạn đọc
Thứ Tư, 30 Tháng Chín 20207:46 SA
Khách
Đảng trấn áp
Dân chơi đảng lập để chơi dân
Đạo nghĩa tin yêu chúng chẳng cần
Dao búa cường quyền quên lễ giáo
Cùm còng bác đảng khớp đôi chân
Oan tình vì khó mà câm nín
Công lý có tiền mới định phân
Cướp bóc của dân là quốc sách
Quan no dân đói khổ muôn phần
Thứ Ba, 29 Tháng Chín 20205:28 CH
Khách
PHÒNG DÂN
(Phỏng theo tranh biếm họa "Dân Phòng" của Nguyễn Bá Chổi)
Dân phòng rõ mặt để phòng dân,
Tín ngưỡng của ai cũng đếch cần.
Gậy gộc cưỡng cường thay phép tắc,
Hỗn hào mồm miệng múa tay chân.
Đồng bào oan uổng đành im lặng,
Toà án lờ đi việc xử phân.
Một nước trị vì bằng trấn áp,
Năm châu phê phán nhục trăm phần.
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn