Cùng đường - Nguyễn Bá Chổi

Thứ Hai, 21 Tháng Chín 20204:00 SA(Xem: 386)
Cùng đường - Nguyễn Bá Chổi
   Cùng đường  -  Nguyễn Bá Chổi (HNPD)
637362490860331992zzzz%20%20%20C%C3%B9ng%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng
Ý kiến bạn đọc
Thứ Năm, 24 Tháng Chín 202010:08 CH
Khách
Chấp tay vái "bác" chốn trời cao,
Giúp kẻ thế cô được chút nào!
Xưa đã vì tin nay phải nỗi,
Vắt chanh bỏ võ bọn gươm đao
Thứ Hai, 21 Tháng Chín 20208:28 CH
Khách
Cáo: Bẩm tiên sinh sư tổ, sau vụ án Đồng Tâm tru di ba họ đồng chí Kình, con bị dân Việt dí, nay đã cùng đường...Xin tổ sư cho con sớm về chầu tổ.
Sư tổ: Khỏi lo, đã có dân Việt Nam xử lý
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn