Có phải kia là nhà thờ Đức Bà Hồ Chí Minh - Nguyễn Bá Chổi

Thứ Hai, 14 Tháng Chín 20204:00 SA(Xem: 619)
Có phải kia là nhà thờ Đức Bà Hồ Chí Minh - Nguyễn Bá Chổi
 Có phải kia là nhà thờ Đức Bà Hồ Chí Minh 
                                                 -  Nguyễn Bá Chổi (HNPD)
637352806875665967zzzz%20%20C%C3%B3%20ph%E1%BA%A3i%20kia%20l%C3%A0%20nh%C3%A0%20th%E1%BB%9D%20%C4%90%E1%BB%A9c%20B%C3%A0%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn