Dân sài Gòn và Trịnh Công Sơn - Nguyễn Bá Chổi

Thứ Sáu, 21 Tháng Tám 20204:00 SA(Xem: 712)
Dân sài Gòn và Trịnh Công Sơn - Nguyễn Bá Chổi
 Dân sài Gòn và Trịnh Công Sơn 
    như có bác hồ ngày 30475
.
                            - Nguyễn Bá Chổi (HNPD)
637334271639238673zzzzzz%20%20%20D%C3%A2n%20s%C3%A0i%20G%C3%B2n%20v%C3%A0%20Tr%E1%BB%8Bnh%20C%C3%B4ng%20S%C6%A1n%20nh%C6%B0%20c%C3%B3%20b%C3%A1c%20h%E1%BB%93%20ng%C3%A0y%2030475
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn