Memorial Day - Nguyễn Bá Chổi

Chủ Nhật, 26 Tháng Năm 20199:09 SA(Xem: 1271)
Memorial Day - Nguyễn Bá Chổi

Memorial Day

tbAQHOhvCJYds4wtwc1LNSQhn3wzL5KkvpyfsUH2iaxo5oklimGRWpTKA0NZsrle6A7XbXtTNzuPFNhbdgygWi5FladJoC5txv3XA912h58t097yQtFRJMfoBjPG-4QvS3CRtaFT


Tháng Tư buồn chưa vơi

Memo (rial) Day lại tới

  Kèn mặc niệm ai thổi

Gió hú chiêu hồn tôi


Chung một cuộc binh đao

Sát vai nhau chiến hào

Người Non Sông lễ hội

Kẻ Tổ Quốc nơi nao


Người tìm trên Tường Đá

Bóng bạn đổ trời xa

Tôi tìm đâu phần mộ

Chiến hữu nơi Quê nhà


Tháng nào chẳng Tháng Tư

Trên tờ lịch bi sử

Memo (rial) Day một ngày

Tang trọn Đời biệt xứ
Nguyễn Bá Chổi ( HNPD )

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn