Quả đấm thép - Hà Thượng Thủ

Chủ Nhật, 24 Tháng Sáu 20181:25 CH(Xem: 1574)
Quả đấm thép - Hà Thượng Thủ


pastedImage(1)


Vì sao quả đấm hóa xà bần ? *

Chỉ tại việc làm trái ý dân

Nước đẩy thuyền trôi từ mấy thuở

Sóng sô thuyền lật biết bao lần

Cung căng quá sức dây thường đứt

Xéo lắm giun kia cũng phải oằn

Lịch sử từ xưa đều vẫn thế

Độc tài lắm kẻ khó toàn thân !!

Hà Thượng Thủ ( HNPD )

25/6/2018

 

* VN cs thường ca tụng Cảnh Sát Cơ Động của họ  là "Quả đấmthép " nhưng bọn này đã bỏ chạy sau khi bị dân Bình Thuận lột quân trang quân dụng .
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Thứ Sáu, 03 Tháng Tám 20189:34 SA
( HNPD ) Mua nhà tại Mỹ cho con ở /Làm sẵn Visa để đợi bay
Thứ Hai, 30 Tháng Bảy 20184:44 CH
( HNPD ) Con tù cha chết tiêu cơ nghiệp / Nhân qủa nhãn tiền tự cổ kim
Thứ Năm, 26 Tháng Bảy 201812:21 CH
( HNPD ) Bộ trưởng Giáo dục Phùng Xuân Nhạ bị tố đã đạo văn luận án tiến sĩ
Thứ Sáu, 20 Tháng Bảy 201812:51 CH
( HNPD )Chế độ độc tài đang ngắc ngoải /Ăn mày dĩ vãng để cầm hơi
Chủ Nhật, 15 Tháng Bảy 20188:32 CH
( HNPD ) Còn lại cái lăng thêm tốn kém /Thôi thì đem bán quách cho xong !
Thứ Năm, 12 Tháng Bảy 20184:14 CH
( HNPD ) Bây giờ rắc rối làm sao gỡ /Gặp miếng gân gà nuốt chửng ư ?
Thứ Hai, 09 Tháng Bảy 20187:08 SA
( HNPD )Toàn quốc một khi vùng đứng dậyCơ đồ nhà Sản sớm tiêu ngay.
Chủ Nhật, 01 Tháng Bảy 20183:42 CH
( HNPD )Đất nước khác nào như thuộc địa / Việt Nam còn chi nữa ? Than ôi !!