Lùi lại - Hà Thượng Thủ

Thứ Năm, 21 Tháng Sáu 20184:57 CH(Xem: 1069)
Lùi lại - Hà Thượng Thủ


BaDacKhu 3

Lùi lại để rồi đồng ý sau *

Làm sao dám trái lệnh quân Tàu

Thành Đô mật ước thi hành lẹ

Kinh tế đặc khu cống hiến mau

Quốc hội bù nhìn mong tái cử

Bí thư lú lẫn muốn ngồi lâu

Chung qui mọi chuyện do tiền cả

Đồng tệ nhân dân thật nhiệm mầu !**

 

Hà Thượng Thủ ( HNPD)

20/6/2018

* Quốc hội VN cs quyết định lùi bỏ phiếu Đặc Khu Kinh Tế đến kỳ họp sau .

** Đồng tiền Nhân Dân Tệ của Trung cộng.
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn