Kỷ lục Việt Cộng _ Hà Thượng Thủ

Thứ Hai, 30 Tháng Giêng 20236:02 SA(Xem: 888)
Kỷ lục Việt Cộng _ Hà Thượng Thủ

KyLuc_thamnhung
Kỷ lục
Việt Nam _ Hà Thượng Thủ  

 

 

Không ngày nào chẳng bắt quan tham

Sách kỷ lục ghi nhất Việt Nam

Đạo đức học hoài sao chửa khá

Thanh liêm cố mãi thấy không ham

Lãnh tụ làm xằng nhưng thích nổ

Nhân dân nghe mãi hóa ra nhàm

Xoá bàn làm lại theo tư bản

Đất nước may ra sớm mở mang ?

Hà Thượng Thủ
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn