Phiếu trắng - Hà Thượng Thủ

Thứ Ba, 25 Tháng Mười 20226:34 SA(Xem: 455)
Phiếu trắng - Hà Thượng Thủ


BoPhieu-LHQ
Phi
ếu trắng -
Hà Thượng Thủ

 

Mang thân lệ thuộc nhục vô cùng

Cam phận đàn em phải tận trung

Bỏ phiếu xong còn lo giấu diếm

Lộ tin ra lắm chuyện lung tung 

Thuận thì chắc hẳn Nga thù hận

Chống lại có khi Chệt nổi khùng

Cái cảnh đi dây là thế đó

Lơ là một chút dễ tiêu tùng ?

Hà Thượng Thủ ( HNPD )

25/10/2022

* Ngày 12/10/2022, tại Hội đồng LHQ, Việt Nam nghe lệnh Nga phải bênh vực Nga trong việc sáp nhập 4 khu vực của Ukraine nên VN đã bỏ phiếu trắng. Sau đó vì ngại dư luận bất lợi nên VN còn cấm báo chí loan tin này. Được biết hai nước Myamar và Campuchia đều bỏ phiếu thuận kết án Nga.
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn