Tối hậu thư - Hà Thượng Thủ

Chủ Nhật, 24 Tháng Tư 20221:12 CH(Xem: 862)
Tối hậu thư - Hà Thượng Thủ

196m

Tối hậu thư - Hà Thượng Thủ

 

Tối hậu thư sao vẫn tối om  *

Hai lần chiêu dụ thật om sòm

Maruipol quyết không hàng phục

Phòng tuyến Nga Sô máu đỏ lòm

Vẫn tưởng binh hùng nên tốc chiến

Đâu ngờ quân nhát chỉ men mon

Vì chưa chiếm được đành hòa hoãn

Đồ tể Putin đã thấm đòn ?

Hà Thượng Thủ ( HNPD )

24/4/2022

* Không chiếm được thành phố Maruipol nên quân Nga đã hai lần gửi "Tối hậu thư " cho quân Ukraine tại thành phố này phải đầu hàng nhưng không thành công.

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn