Đồng minh kiểu Mỹ - Hà Thượng Thủ

Chủ Nhật, 17 Tháng Mười 20211:56 CH(Xem: 689)
Đồng minh kiểu Mỹ - Hà Thượng Thủ


773x
Đồng minh kiểu Mỹ
- Hà Thượng Thủ  

 

Hết chuyện Sàigòn lại Kabul

Đồng minh kiểu Mỹ thật ma bùn

Muốn vào nài ép hay mua chuộc

Lo rút đánh bài tháo chạy luôn

Địch thủ coi thường trò phản bạn

Chư hầu ngao ngán kiểu con buôn

Nế̃u không thay đổi thì nguy đó

Thiên hạ thấy SAM vội vã chuồn ?

Hà Thượng Thủ ( HNPĐ )

18/10/2021

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn