Hiến thận - Hà Thượng Thủ

Chủ Nhật, 06 Tháng Sáu 20211:00 CH(Xem: 190)
Hiến thận - Hà Thượng Thủ


633a
Hiến thận
- Hà Thượng Thủ

Phúc đáp HNPĐ

 

Vợ sau vợ trước khó thân nhau

Chẳng rõ nguyên do bởi tự đâu

Có lẽ ly hôn còn nghĩa nặng

Hay không chung sống vẫn tình sâu

Đem tâm hỷ xả thay nghi kỵ

Từ bỏ sân si tránh đối đầu

Đồng loại tương phân lòng bác ái

Hy sinh hiến thận tặng người đau. *

Hà Thượng Thủ ( HNPD )

7/6/2021

* Vợ sau đã hiến tặng thận cho người vợ trước.
Bài liên quan:

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn