Ngày báo chí - Hà Thượng Thủ

Thứ Hai, 08 Tháng Ba 20219:56 SA(Xem: 697)
Ngày báo chí - Hà Thượng Thủ
137e

Ngày báo chí - Thượng Thủ

Báo chí Việt Nam cũng có ngày *

Để nhằm "bồi dưỡng" đám chân tay

Bảy trăm tờ báo chung bài viết

Mấy chục ti-vi chỉ một thầy

Còn hội nhà văn lo lãnh giải

Riêng bầy dư luận vẫn no say

Toàn dân nghe đọc tin nhà nước

Ơn đảng cho ăn bánh vẽ này !

Thượng Thủ ( HNPD )

8/3/2021

* Ngày 5 tháng 3 là " Ngày Báo Chí " của VN cs.

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn