Bỏ đảng / Walkaway - Hà Thượng Thủ

Chủ Nhật, 18 Tháng Mười 20205:11 CH(Xem: 1128)
Bỏ đảng / Walkaway - Hà Thượng Thủ

526q
Bỏ đảng / Walkaway
- Hà Thượng Thủ

Thấy chuyện người nên nghĩ đến ta

Biểu tình bỏ đảng xứ cờ hoa

Tự do dân chủ nên đòi hỏi

Hạnh phúc nhân quyền chớ bỏ qua   

Mười sáu chữ vàng nô lệ Chệt

Thiên đường cộng sản phục tùng Nga

Hại dân bán nước sao theo chúng ?

Đốt thẻ cộng nô cứu quốc gia !

Hà Thượng Thủ ( HNPD )

19/20/2020

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn