Gian Hèn - Hà Thượng Thủ

Thứ Tư, 26 Tháng Hai 20207:31 CH(Xem: 765)
Gian Hèn - Hà Thượng Thủ

1737v
Gian Hèn -
Hà Thượng Thủ

Mi lạy ta rồi sẽ phản ta ?

Lạ gì quỉ kế với trò ma

Cờ vàng từng khoác khi tìm lợi

Sao đỏ nay mang để lấy đà

Giẻ rách cũng cần tay bớt nóng *

Đón người chạy lại đánh người xa **

Khi không cần nữa thì sa thải

Quốc cộng đều chê mới bỏ bà !

Hà Thượng Thủ ( HNPD )

27/2/2020

* Thành ngữ : Giẻ rách đỡ nóng tay.

** Đánh người chạy đi không đánh người chạy lại

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn