Giáo dục giáo gian - Hà Thượng Thủ

Thứ Ba, 10 Tháng Mười Hai 201910:53 SA(Xem: 2659)
Giáo dục giáo gian - Hà Thượng Thủ

GiaoDucVN-didiem
Gia
́o dục giáo gian - Hà Thượng Thủ

 

Nghe tin loan báo thấy mà ham

Tiến sĩ  giáo sư đủ học hàm

Bằng cấp tiền, tình nên đỗ đạt

Bán dâm nhất, nhị chửa qua tam

Đạo văn Xuân Nhạ còn nguyên chức

Sửa điểm Hà Giang vẫn cứ làm

Giáo dục giáo gian và quản giáo

Một bầy đĩ điếm với quan tham !

Hà Thượng Thủ ( HNPD )

10/12/2019

Bộ Trưởng Giáo dục & Đào tạo VN cs Phùng xuân Nhạ vừa thông báo năm nay VN sẽ có thêm 73 giáo sư và 349 phó giáo sư. Theo qui định của bộ giáo dục giáo sinh sư phạm nếu bán dâm quá ba lần sẽ bị đuổi học. Trong khi bộ trưởng giáo dục Xuân Nhạ bị tố cáo đã đạo văn trong luận án tiến sĩ và tỉnh Hà Giang đã sửa điểm thi trung học cho con cháu lãnh đạo tỉnh và phụ huynh hối lộ.
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
)