Giáo dục giáo gian - Hà Thượng Thủ

Thứ Ba, 10 Tháng Mười Hai 201910:53 SA(Xem: 635)
Giáo dục giáo gian - Hà Thượng Thủ

GiaoDucVN-didiem
Gia
́o dục giáo gian - Hà Thượng Thủ

 

Nghe tin loan báo thấy mà ham

Tiến sĩ  giáo sư đủ học hàm

Bằng cấp tiền, tình nên đỗ đạt

Bán dâm nhất, nhị chửa qua tam

Đạo văn Xuân Nhạ còn nguyên chức

Sửa điểm Hà Giang vẫn cứ làm

Giáo dục giáo gian và quản giáo

Một bầy đĩ điếm với quan tham !

Hà Thượng Thủ ( HNPD )

10/12/2019

Bộ Trưởng Giáo dục & Đào tạo VN cs Phùng xuân Nhạ vừa thông báo năm nay VN sẽ có thêm 73 giáo sư và 349 phó giáo sư. Theo qui định của bộ giáo dục giáo sinh sư phạm nếu bán dâm quá ba lần sẽ bị đuổi học. Trong khi bộ trưởng giáo dục Xuân Nhạ bị tố cáo đã đạo văn trong luận án tiến sĩ và tỉnh Hà Giang đã sửa điểm thi trung học cho con cháu lãnh đạo tỉnh và phụ huynh hối lộ.
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Thứ Sáu, 20 Tháng Bảy 201812:51 CH
( HNPD )Chế độ độc tài đang ngắc ngoải /Ăn mày dĩ vãng để cầm hơi
Chủ Nhật, 15 Tháng Bảy 20188:32 CH
( HNPD ) Còn lại cái lăng thêm tốn kém /Thôi thì đem bán quách cho xong !
Thứ Năm, 12 Tháng Bảy 20184:14 CH
( HNPD ) Bây giờ rắc rối làm sao gỡ /Gặp miếng gân gà nuốt chửng ư ?
Thứ Hai, 09 Tháng Bảy 20187:08 SA
( HNPD )Toàn quốc một khi vùng đứng dậyCơ đồ nhà Sản sớm tiêu ngay.
Chủ Nhật, 01 Tháng Bảy 20183:42 CH
( HNPD )Đất nước khác nào như thuộc địa / Việt Nam còn chi nữa ? Than ôi !!
Thứ Tư, 27 Tháng Sáu 20189:01 CH
( HNPD ) Toàn quốc căm hờn sao chẳng biết /Đỉnh cao tri tuệ quá ù lì !!
Chủ Nhật, 24 Tháng Sáu 20181:25 CH
( HNPD ) VN cs thường ca tụng Cảnh Sát Cơ Động của họ là "Quả đấmthép "
Thứ Năm, 21 Tháng Sáu 20184:57 CH
( HNPD )Quốc hội bù nhìn mong tái cử / Bí thư lú lẫn muốn ngồi lâu
Chủ Nhật, 17 Tháng Sáu 20189:54 SA
( HNPD ) Đống Đa nhục cũ cho bình địa /Nguyễn Huệ thù xưa cũng xóa hình