Bài Hoạ: Lăng và Lọ cuả Hà Thượng Thủ - Nguyễn Bá Chổi

Thứ Sáu, 18 Tháng Mười 20197:07 SA(Xem: 429)
Bài Hoạ: Lăng và Lọ cuả Hà Thượng Thủ - Nguyễn Bá Chổi

Lăng và Lọ - Hà Thượng Thủ

Thân tặng tác giả Nguyễn Bá Chổi

 HCM-lang-lo

Từ lăng sang lọ có sao đâu ?

Di chúc đã ghi rõ nguyện cầu

Xương cốt đem thiêu vài tiếng trước

Tro than thu nhặt mấy giờ sau

Tiền dân không sợ tiêu phung phí

Thân "bác" chẳng lo bị dãi dầu

Ba lọ ba miền đem lộng kiếng

Nhà mồ cũng dẹp quách cho mau !

Hà Thượng Thủ ( HNPĐ )


Nguyễn Bá Chổi cảm ơn Tác Giả và xin được “họa” như sau:

 

Từ lăng sang lọ khó gì đâu

“Di chúc” hơn chi giấy nhà cầu

“Nguyện vọng nhân dân”: lăng thuở trước

Mưu đồ băng đảng: lọ ngày nay

Làm bộ tiền dân thôi phung phí

Gây ảo “bác” thân hết dãi dầu

Một mả toàn dân đà phát khiếp

Ba đồi cả nước…
Dẹp cho mau!
Nguyễn Bá Chổi ( HNPD )

Ý kiến bạn đọc
Thứ Bảy, 19 Tháng Mười 20192:23 SA
Khách
Đốt xác bác Hồ
(Hoạ bài : Làng và Lọ )

Di chúc bác làm chúng giấu đâu
Mà xây lăng mộ giống nhà cầu
Oan khiên bác tạo bao ngày trước
Nghiệp oán hồn mang mãi kiếp sau
Tự mãn oai phong làn khói thuốc
Tàn hơi leo lét ngọn đèn dầu
Sát nhân tội ác kể sao hết
Chẳng lọ chẳng lăng đốt quách mau
Bac Tom
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn