Gửi tuyên giáo - Hà Thượng Thủ

Thứ Sáu, 30 Tháng Tám 20192:06 CH(Xem: 2352)
Gửi tuyên giáo - Hà Thượng Thủ

332x
G
ửi tuyên giáo - Hà Thượng Thủ

 

Tuyên giáo ba hoa cái nỗi gì

Bao năm nhồi sọ có ra chi ?

Lập trường chao đảo do vì nó

Tiêu cực tràn lan chính tại mi

Lãnh đạo tham ô thành hủ hóa

Đảng viên diễn biến mất kiên trì

Màn tre màn sắt thua màn nét *

Dư luận viên rồi cũng dẹp đi !!

Hà Thượng Thủ ( HNPD )

29/8/2019

* Internet

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn