Đổi trắng thay đen - Hà Thượng Thủ

Thứ Năm, 23 Tháng Năm 201912:37 CH(Xem: 2804)
Đổi trắng thay đen - Hà Thượng Thủ

589q
Đổi trắng thay đen
- Hà Thượng Thủ

 

Tuy là đồng đảng chẳng hòa nhau *

Tình nghĩa răng môi thấy phát rầu                                

Còn thế đàn em tâng bốc quá

Hết thời đồng chí quất càng đau

Mắt nhìn chủ lễ như tia lửa **

Đầu quấn khăn tang lại đổi màu ***

Đoàn kết hô hào khô cả họng ****

May mà đã ngỏm tỏi từ lâu !!

Hà Thượng Thủ ( HNPD )

* Tiểu nhân đồng nhi bất hòa.

* *Trong tang lễ Trần Đại Quang, gia quyến ông ta đã nhìn chủ lễ Nguyễn Phú Trọng với con mắt đầy căm thù.

***Tang quyến Lê Đức Anh đã chít khăn tang màu đen thay vì màu trắng như phong tục VN.Khi được hỏi lý do,         con trai của Lê Đức Anh là Lê Mạnh Hà đã trả lời vì bản chất của cs thường " thay trắng đổi đen " !!

**** Lúc còn sống HCM thường hô hào các đảng viên cs phải " Đoàn kết, Đoàn kết và Đoàn kết hơn nữa " !!

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn