Chủ Nhật, 01 Tháng Bảy 20189:20 SA
(HNPĐ) Trong tiếng Việt, câu tục ngữ ‘khôn cho người ta rái, dại cho người ta thương’, được hiểu là khôn thì phải khôn hẳn
Chủ Nhật, 24 Tháng Sáu 20185:31 SA
(HNPD) À ra vậy, giấu dân chứ sao giấu được cùng giuộc cắt mạng với nhau
Chủ Nhật, 24 Tháng Sáu 20185:22 SA
( HNPD ) Giữa năm 1972,Tiểu đoàn 2/46 thuộc SĐ/25 được trực thăng vận xuống Đông Nam Kompong Pékang
Thứ Ba, 19 Tháng Sáu 20187:10 SA
(HNPĐ) Trị dân cốt lấy thương dân mà lập chính sách, giữ nước cốt lấy vẹn toàn mà bảo vệ
Chủ Nhật, 10 Tháng Sáu 20186:03 CH
(HNPĐ) Trước sự phản đối dữ dội của người dân, không đồng ý nhượng đất cho Tầu (đánh tráo khái niệm mà gọi đặc khu)
Chủ Nhật, 03 Tháng Sáu 20188:10 CH
(HNPĐ) Cũng bằng thừa để đưa lời phản biện câu nói của Trọng Lú, rằng cái cuốc hội của nhà nước xã nghĩa,
Chủ Nhật, 27 Tháng Năm 20189:13 CH
(HNPĐ) Các cuộc tranh chấp của các nước vùng Đông Á với TQ ở biển Đông
Chủ Nhật, 20 Tháng Năm 20187:15 CH
(HNPĐ) Nói đến cướp ở xứ xã nghĩa, thì nhiều vô chừng và đủ mọi dạng, cướp có hệ thống từ chóp bu Ba Đình, đến côn an cắc ké, cướp lớn như chuyện cha con nhà Dũng Xà Mâu,
Chủ Nhật, 13 Tháng Năm 20188:23 CH
(HNPĐ) Bây giờ là thời đại sao hỏa rồi, mà vẫn còn nhiều ông cắt mạng lão thằng, cứ như lúc còn đang ở hang Pắc bó, hay là các ông rỗi quá không việc gì làm