Chủ Nhật, 19 Tháng Tám 20187:50 CH
(HNPĐ) Tác giả Phạm Đình Trọng đặt tựa bài viết ‘Những người cuối cùng của thế hệ hào hoa
Thứ Bảy, 18 Tháng Tám 20181:50 CH
( HNPD ) Có người dè bỉủ : Đồ Ngu tôi có khi còn sùng Trump hơn cả những gia nô cuả Lão
Chủ Nhật, 05 Tháng Tám 20188:31 CH
(HNPĐ) We are OptAd360, one of the leading ad optimization companies in Europe
Thứ Sáu, 03 Tháng Tám 20184:31 CH
( viết thẳng vào Admin, ai đọc thì đọc, miễn ném đá phê bình )
Chủ Nhật, 22 Tháng Bảy 20187:24 CH
(HNPĐ) Đang định gõ bài hỏi móc cái đảng Ba Đình, khi thấy cái cái trò mèo chúng đem
Chủ Nhật, 15 Tháng Bảy 20188:41 CH
HNPĐ) Đất Saigon Nhỏ, tuy là chốn tạm dung và thời gian ngắn chỉ bằng nửa đời người