Đôi dòng viết vội về Vấn đề Dầu Hỏa trên Biển Đông - Nguyễn Nhơn

Thứ Năm, 25 Tháng Bảy 201910:00 CH(Xem: 3022)
Đôi dòng viết vội về Vấn đề Dầu Hỏa trên Biển Đông - Nguyễn Nhơn
BaiTuChinh-dankhoan
Thấy tôi chạy vạy hàng ngày lo cho khu Khẩn Hoang Lập Ấp Thái Thiện, Long Thành, ông già Hampton, Đại diện Lãnh sự Mỹ ở Biên Hòa tiêu lòn cho bản tin đặc biệt của USIS ( Phòng Thông tin Hoa Kỳ ) tường trình về " Tiềm năng dầu hỏa TRÊN THỀM LỤC ĐỊA VIỆT NAM.
Ý ông già Mỹ muốn khuyên chú Phó tỉnh trẻ VNCH: Cứ từ tốn làm việc! Nước của ông nằm trên khu vực dầu lửa với TRỮ LƯỢNG CÒN LỚN HƠN CÁC MỎ DẦU TRUNG ĐÔNG GỘP LẠI.
Nghĩa là nước VN nằm trên mỏ vàng đen khổng lồ.
Việc phát triển nông nghiệp cứ từ từ mà lo.
Câu hỏi đặt ra là: Vậy tại sao Mỹ rút bỏ Miền Nam VNCH?
Câu trả lời nằm trong tài liệu USIS nói trên:
Muốn KHAI THÁC THƯƠNG MẠI, nghĩa là cho có lời thì đòi hỏi điều kiện đăc biệt:
1/ Số VỐN ĐẦU TƯ THẬT LỚN ( các tổ hợp dầu hỏa Mỹ phôi hợp mới có khả năng cung ứng được )
2/ KỶ THUẬT KHAI THÁC ĐẶC BIỆT ( Thí dụ: Mũi khoan KIM CƯƠNG không gãy bễ - Thân khoan phải dài trên 13 Km, nghĩa là các khớp khoan phải chế tạo đặc biệt không gãy ... )
3/ Đặc biệt phải có Giàn khoan NỬA NỔI NỬA CHÌM kiểu Prospector của PECTEN khoan lô CÂY DỪA SỐ 9  hồi trước 1975 mới khai thác vững vàng được. ( Không phải " di tản chiến thuật " khi gặp giông bảo như giàn khoan Hải Dương chệt hồi 2014.}
Vì vậy, người Mỹ cứ tà tà chờ dịp, không đi đâu mà vội!
Vì vậy mà người Việt Quốc Gia VNCH hiểu lẽ ấy
- nên nóng lòng muốn mau giải trừ chế độ toàn trị việt cọng,
- lập TÂN VIỆT NAM CỘNG HÒA,
- liên minh với tứ cường KIM CƯƠNG Mỹ - Nhật - Ấn - Úc
và cầm đầu 9 nước Đông Nam Á trong Tổ chức Tân Liên Phòng Đông Nam Á ( SEATO )
- vùa lo ngăn ngừa tàu đỏ bành trướng
- vừa hợp tác với các tổ hợp dầu hỏa Hoa Kỳ KHAI THÁC ĐẠI TRÀ tiềm năng dầu hỏa trên thềm lục địa Việt Nam.
Sớm chấm dứt NGHÈO ĐÓI cho Dân tộc vì họa toàn trị ngu dốt, gian tham và bán nước của đảng việt cọng.

                                                   Nguyễn Nhơn
                                          Viên chức việc già VNCH
                                            Một thời xưa Lưu luyến
                                                      25/7/2019

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn