Nhân viên sống chật vật do « shutdown » kéo dài ( Tướng pháp: Miệng Ốc Nhồi cuả Trump, Mắt Cú Vọ cuả Pelosi...Điềm thiên hạ đại loạn... )

Chủ Nhật, 13 Tháng Giêng 20196:40 SA(Xem: 1652)
Nhân viên sống chật vật do « shutdown » kéo dài ( Tướng pháp: Miệng Ốc Nhồi cuả Trump, Mắt Cú Vọ cuả Pelosi...Điềm thiên hạ đại loạn... )
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn