ĐỆ NHẤT KỲ THƯ VỀ DỰ BÁO NÓI GÌ VỀ NĂM CANH TÝ

Thứ Tư, 05 Tháng Hai 20206:00 CH(Xem: 4635)
ĐỆ NHẤT KỲ THƯ VỀ DỰ BÁO NÓI GÌ VỀ NĂM CANH TÝ
1506
Thôi Bối Đồ - Đồ giải
Đệ nhất Kỳ thư trong lĩnh vực dự báo

Tác giả: Lý Thuần Phong - Viên Viên Cương 

Trung Quốc cổ đại có bảy trước tác Dự đoán học nổi tiếng, gồm có: "Vạn niên ca" của Khương Tử Nha thời Chu, "Mã tiền khóa" của Gia Cát Lượng thời Tam Quốc, , "Thôi Bối Đồ" của Lý Thuần Phong và Viên Thiên Cương triều Đường, "Tàng đầu thi" của Lý Thuần Phong triều Đường, "Hoàng Nghiệt thiền sư thi" của Hoàng Nghiệt triều Đường, "Mai hoa thi" của Thiệu Khang Tiết triều Tống, và "Thiêu bính ca" của Lưu Bá Ôn triều Minh. Trong bảy trước tác này, có phạm vi lưu truyền rộng rãi nhất, có sức ảnh hưởng lớn nhất và nổi tiếng nhất là "Thôi Bối Đồ".

Đồ giải - Thôi Bối Đồ: Đệ nhất kỳ thư trong lĩnh vực dự báo, ra đời từ thế kỷ VII. " Thôi Bối Đồ" đã đưa ra:

- 58 đồ tượng dự đoán chi tiết về những sự kiện xảy ra trong tương lai.

- 42 đồ tượng đã được kiểm chứng trong lịch sử với độ chính xác tuyệt đối

- 16 đồ tượng tiếp theo, làm thế nào để giải mã được tiến trình lịch sử trong tương lai của nhân loại?

Thôi Bối Đồ - Pho lịch sử mang tính dự báo, toàn bộ tác phẩm có tổng cộng 60 đồ hình, lần lượt đặt tên dựa theo 60 Giáp tý và 60 Quẻ, nhằm mục đích dự đoán về các sự kiện sẽ xẩy ra trong các thời kỳ sau đó. Hai chữ Thôi Bối trong tên sách  là căn cứ cào quẻ tượng cuối cùng của sách: "Vạn vạn thiên thiên thuyết bất tận, bất như thôi bối khứ quy hưu" (Muôn vàn lời nói cũng không hết, chi bằng đẩy lưng về nghỉ ngơi).

ĐÂY LÀ DỰ BÁO NĂM CANH TÝ

Đệ tam thập thất tượng – CANH TÝ – Ích
 
Sấm viết:
Hán thủy mang mang
Bất thống kế thống
Nam Bắc bất phân
Hòa trung dữ Cộng.
 
Tụng viết:
Thủy thanh chung hữu kiệt
Đảo qua phùng Bát nguyệt
Hải nội cánh vô vương
Bán hung hoàn bát cát.
Thánh Thán viết: Thử tượng tuy hữu Nguyên thủ xuất hiện, nhi vị dị bình trị, diệc nhất Loạn dã.
LỜI DỊCH:
Lời sấm:
Sông Hán Thủy mênh mông
Chẳng dừng chẳng ngừng trôi
Nam Bắc đâu biết là đâu
Trong dạ cùng hòa với nhau.
 
Lời tụng:
Nước xanh xanh rồi cạn hết
Đao binh tháng Tám sẽ khởi lên.
Bốn biển không có vua.
Nửa lành và Nửa dữ!
Thánh Thán phán rằng: Tượng quẻ này là tuy có Nguyên thủ xuất hiện, nhưng mà chưa dễ bình trị được, cũng có Loạn đấy!
GIẢI ĐOÁN:
TƯỢNG QUẺ 37 NĂM CANH TÝ – LỢI
Lời Sấm:
Vũ Hán mênh mông tràn ngập rồi, toang rồi, 
Nó đã tràn ra thì không dừng, không ngừng tràn đi khắp nơi,
Tràn ngập chả còn biết đâu là Nam là Bắc nữa.
Vì bên trong Cộng đã ngầm hòa với nhau rồi.
Lời Tụng:
Nước sạch, nước ngầm rồi sẽ cạn kiệt.
Tháng Tám sẽ khởi đao binh chém nhau.
Bốn biển không có vua nữa.
Vừa lành lại vừa dữ.
Thánh Thán phán rằng: Tượng quẻ này là tuy có Nguyên thủ xuất hiện, nhưng mà chưa dễ bình trị được, cũng có Loạn đấy!
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn