Hỏi Trời, hỏi Phật! Hỏi Ai mà Ai hỏi? - Nguyễn Nhơn

Thứ Hai, 03 Tháng Hai 202011:48 CH(Xem: 1015)
Hỏi Trời, hỏi Phật! Hỏi Ai mà Ai hỏi? - Nguyễn Nhơn

Nhanqua
Hỏi Trời, hỏi Phật! Hỏi Ai mà Ai hỏi? - Nguyễn Nhơn

XIN HỎI TRỜI PHẬT

Quả báo...” sao chưa thấy “...nhãn tiền”?

Hung tàn cộng sản sướng như tiên.

Trời không trừng phạt thằng kia chết!

Phật chẳng đọa đày gã nọ điên!

Cướp của giết người – quân quá ác;

Buôn dân bán nước – chúng đâu hiền?

Đất Tàu, nước Việt như nhau cả!

Lãnh đạo đứa nao nhận nghiệp liền?

Thảo Chương TQV

Họa vần:

XIN HỎI TRỜI PHẬT

Tên nào lãnh đạo cũng nhiều tiền

Sức khỏe luôn là phải trước tiên

Bác sĩ ngày đêm lo muốn chết

Lương y sớm tối chạy như điên

Trời đành bỏ sót quân hung ác

Phật nỡ làm ngơ kẻ thiện hiền

Quả báo không bao giờ ứng nghiệm

Cho người cõi thế thấy ngay liền

Viễn Khách

Nói láo mà chơi nghe láo chơi

Giàn dưa lún phún hạt mưa rơi... “

Hỏi đó là ai?

Nếu hỏi đó là Con Người

Thì phải chăng Ta tự nhượng

Quyền Tự Quyết cho Trời – Đất?

Bởi vì Nhân sĩ Trần Cao Vân xác quyết

Trời Đất sinh Ta có ý không
Chưa sinh Trời Đất có Ta trong
Ta cùng Trời Đất ba ngôi sánh
Trời Đất in Ta một chữ đồng
Đất nứt Ta ra Trời chuyển động
Ta thay Trời mở Đất mênh mông
Trời che Đất chở Ta thong thả
Trời Đất Ta đầy đủ hoá công


Trời che Đất chở Ta thong thả
Trời Đất Ta đầy đủ hoá công

Có Trời, có Đất, có TA mới đầy đủ HÓA CÔNG.

Vậy làm sao Ta không TỰ QUYẾT lại đi hỏi Trời hỏi Phật?

Sách có chữ: “ Mưu sự tại Nhân – Thành sự tại Thiên “

Nhưng lại cũng có chữ: “ Tận Nhân lực, tri Thiên mạng “

Vậy câu hỏi đặt ra là: Ta đã tận lực hay chưa?

Người Pháp có câu nói lẫm liệt: “ Vivre, c'est combattre “

Còn sống còn chiến đấu.

Nhà cách mạng Tư sản Dân quyền Pháp Marat lẫm liệt hô:

“ On est grand parce que vous – vous mettez à genoux.

Citoyens! Levez – vous droitement “

Nó vĩ đại vì cac ngươi chấp tay quỳ gối

Nầy công dân! Hãy đứng thẳng người lên

Đất nước hiện đang nguy khốn

Vì bạo quyền việt cọng ngu hèn

Bên trong tự thực dân tàn hại

Bên ngoài nhu nhược hàng tàu

Hãy hô hào, khích lệ cổ suy nhau

Cùng nắm tay kết đoàn vùng lên

Tự thi hành luật Nhân – Quả hiện tiền

Diệt tan quân phản nước hại dân việt cọng

Có Trời mà cũng có Ta

Nguyễn Nhơn ( HNPD )

Tuy phiếm mà không phiếm

2/2/2020

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn