Hình ảnh xa xưa vô giá

Thứ Tư, 07 Tháng Mười 20204:00 CH(Xem: 1888)
Hình ảnh xa xưa vô giá

hinh_vo_gia_01
Nguyễn Văn Vỹ (giữa) và Đoàn Văn Quảng (phải)

hinh_vo_gia_02
Ngô Quang Trưởng và Trần Bá Di

hinh_vo_gia_03
Bùi Đình Đạm và Huỳnh Văn Cao

hinh_vo_gia_04
Nguyễn Bảo Trị và Nguyễn Văn Thiệu

hinh_vo_gia_05
Nguyễn Chấn Á (?) - Cao Văn Viên - General Weyand - Trung Tá (?) - Đám táng Tướng Trí ngày 26/2/1971 (Nghĩa Trang Quận Đội Biên Hòa)

hinh_vo_gia_06
Nguyễn Bảo Trị; Nguyễn Khánh; Nguyễn Văn Thiệu; Trần Văn Trung; Hoàng Xuân Lãm; Nguyễn Chánh Thi; Vĩnh Lộc và Nguyễn Hữu Có

hinh_vo_gia_07
Chung Tấn Cang - Trần Văn Trung - Bùi Hữu Nhơn - Đặng Văn Quang

hinh_vo_gia_08
Vĩnh Lộc

hinh_vo_gia_09
Vĩnh Lộc

hinh_vo_gia_10
Vĩnh Lộc

hinh_vo_gia_11
Phạm Văn Đồng - Đặng Văn Quang - Trần Thiện Khiêm

hinh_vo_gia_12
Phạm Hà Thanh - Vũ Ngọc Hoàn - Phan Huy Quát - Trần Văn Minh

hinh_vo_gia_13
Nguyễn Văn Thiệu và Nguyễn Văn Hiếu

hinh_vo_gia_14
Nguyễn Trọng Bảo và Dư Quốc Đống

hinh_vo_gia_15

hinh_vo_gia_16
Nguyễn Khánh và Dư Quốc Đống

hinh_vo_gia_17
Ngồi phía đầu: Đại Tá Phan Trọng Chinh
Ngồi hàng sau: CT Bùi Đình Đạm, ĐĐ Trần Văn Chơn, ThT Trần Văn Trung, ThT Ngô Dzu, ThT Nguyễn Văn Mạnh, 2 nhân vật dân sự, TrT Trần Văn Đôn.
Hàng sau: Đại Tá (?), Đại Tá (?), ĐT Trần Đình Thọ, ĐT Lại Đức Nhi và rất nhiều Đại Tá.

hinh_vo_gia_18
Nguyễn Văn Hiếu và Tổng Giám Mục Nguyễn Văn Bình

hinh_vo_gia_19
Đoàn Văn Quảng

hinh_vo_gia_20
Huỳnh Văn Cao và Lý Tòng Bá

hinh_vo_gia_21
ĐT Ngô Quang Trưởng-Tướng Tolson-Tướng Dư Quốc Đống (4/1968)

hinh_vo_gia_22
Vĩnh Lộc (Tháng 2 năm 1964), Sư Đoàn 9 Bộ Binh

hinh_vo_gia_23
Chuẩn Tướng Chương Dzềnh Quây (?)

hinh_vo_gia_24
Chuẩn Tướng Ngô Quang Trưởng, Trung Tướng Hoàng Xuân Lãm, Đại Tá PhạmVăn Phú (?)

hinh_vo_gia_25
Bộ Tư Lệnh Quân Đoàn II - Tháng 2/1972
Hàng nhất: Đại Tá TMT Lê Quang Bình, Trung Tướng TL Ngô Dzu, Chuẩn Tướng TLP Lam Sơn, Đại Tá PTHQ Lê Trung Tường
Hàng nhì: Đại Tá CHT PB Nguyễn Văn Thọ, Đại Tá TP2 Trịnh Tiếu, Trung Tá TP3 Nguyễn Văn Khương

hinh_vo_gia_26
ThT Trưởng (Tư Lệnh SĐ1), TrT Lãm, ĐT Viên

hinh_vo_gia_27
ĐĐ Chơn, TrT Thiệu, TrT Lãm, ThT Kỳ, ĐT Viên

hinh_vo_gia_28
ThT Trưởng, TrT Lãm, ĐT Viên

hinh_vo_gia_29
TrT Nguyễn Văn Vỹ (Tổng Trưởng Quốc Phòng), TrT Lãm, TT Thiệu

hinh_vo_gia_30
TrT Chapman, TrT Melvin Zais, TrT Lãm

hinh_vo_gia_31
Ngồi: ... Tướng Abrams, Tướng Westmoreland, Tướng Viên
Phía sau: ..., ..., TrT Lãm, ..., ĐĐ Chơn, TrT Lữ Lan, TrT Lê Nguyên Khang, ..., ThT Đoàn Văn Quảng, ..., ...
Sau cùng, thứ ba, phải qua: TrT Trần Văn Minh KQ

hinh_vo_gia_32
CT Bùi Đình Đạm và CT Cao Hảo Hớn (Đám tang CT Nguyễn Huy Ánh, KQ, 1971),

hinh_vo_gia_33

hinh_vo_gia_34
CT Phạm Quốc Thuần

hinh_vo_gia_35
TrTá(?), Tướng Phạm Xuân Chiểu(?), Tướng Tôn Thất Đính, Tướng Mai HữuXuân, Tướng Nguyễn Văn Mạnh

hinh_vo_gia_36
Tướng Đỗ Kế Giai

hinh_vo_gia_37
Tướng Du Quốc Đống, Tướng Nguyển Văn Thiệu

hinh_vo_gia_38
Đại Tá Nguyễn Trọng Bảo (1967)

hinh_vo_gia_39
Trung Tá Liêm

hinh_vo_gia_40
Đại Tá Lê Văn Thân, Chuẩn Tướng Ngô Quang Trưởng

hinh_vo_gia_41
Trung Tướng Trưởng, Tổng Thống Thiệu, Trung Tướng Đống

hinh_vo_gia_42
Đại Tá Ngô Văn Chung, TLP, Chuẩn Tướng Vũ Văn Giai, TL/SĐ3 (Căn cứ Alpha)

hinh_vo_gia_43
Chuẩn Tướng Lữ Lan, Thiếu Tướng Nguyễn Hữu Có, Dân sự, Thiếu Tá Nguyễn Đình Vinh

hinh_vo_gia_44
Chuẩn Tướng Phan Đình Niệm, Thiếu Tướng Phạm Văn Phú

hinh_vo_gia_45a
hàng trước: Nguyễn Văn Là, Đỗ Mậu, Trần Văn Minh, Nguyễn Ngọc Lễ, Trần Thiện Khiêm, Dương Văn Minh, TT Thơ, Trần Văn Đôn, Tôn Thất Đính, Trần Tử Oai
hàng giữa: xxx, Đỗ Cao Trí, Nguyễn Văn Chuân, xxx, Nguyễn Giác Ngộ, Dương Hiếu Nghĩa, Huỳnh Văn Cao
hàng cuối: Nhan Minh Trang, Trần Đình Lan, xxx, Phạm Xuân Chiểu, xxx, Nguyễn Văn Thiện, Nguyễn Cao Kỳ, Trần Ngọc Huyến, Nguyễn Hữu Có, Nguyễn Văn Thiệu, xxx

hinh_vo_gia_45b
1. Nguyễn Ngọc Lễ, 2. Trần Thiện Khiêm, 3. Dương Văn Minh, 4. TT Thơ, 5.Trần Văn Đôn, 6. Tôn Thất Đính, 7. Nguyễn Văn Thiện, 8. Nguyễn Văn Vỹ, 9. Nguyễn Cao Kỳ, 10. Trần Ngọc Huyến, 11. Nguyễn Hữu Có, 12. NguyễnVăn Thiệu, 13. xxx, 14. Lê Nguyên Khang, 15. Nguyễn Giác Ngộ, 16. DươngHiếu Nghĩa, 17. Huỳnh Văn Cao

hinh_vo_gia_45c

hinh_vo_gia_46
Trung Tướng Lâm Quang Thi, Chuẩn Tướng Lê Quang Lưỡng (Huế 1973)

hinh_vo_gia_47
Đoàn Văn Quảng, Chung Tấn Cang, Đặng Văn Quang, Nguyễn Hữu Có

hinh_vo_gia_48
Trung Tướng Ngô Quang Trưởng và Phu nhân

hinh_vo_gia_49
Chuẩn Tướng Nguyển Văn Chuân - Thiếu Tướng Nguyễn Chánh Thi

hinh_vo_gia_50
Thiếu Tá Nguyễn Đình Sách, không biết, Thiếu Tá Đỗ Kiến Nhiễu, Thiếu Tướng Lê Văn Kim, Đại Tá Nguyễn Văn Chuân, không biết, …

hinh_vo_gia_51
TrT Thiệu, ĐT Khánh, TrT Minh, TrT Chiểu, ĐT Westmoreland, TrT Có

hinh_vo_gia_52

hinh_vo_gia_53
Thiếu Tướng Ngô Quang Trưởng, Tư Lệnh QĐIV

hinh_vo_gia_54

hinh_vo_gia_55

hinh_vo_gia_56
Đại Tá Nguyển Văn Thiện (Thiết Giáp), Trung Tướng Hoàng Xuân Lãm, ĐạiTá Nguyễn Ngoc̣ Khôi (Tỉnh Trường Đà Nẵng)

hinh_vo_gia_57
Trái qua phải: Trung Tướng Lê Nguyên Khang, PĐĐ Đinh Mạnh Hùng, ĐĐ ChungTấn Cang (bận complet), PĐĐ Đặng Cao Thăng và PĐĐ Hồ Văn Kỳ Thoại

hinh_vo_gia_58
CT Nguyễn Văn Chức, ThT Bùi Đình Đạm, TrT Lâm Quang Thi, CT Đỗ Kiến Nhiễu, TrT Nguyễn Văn Mạnh, TrT Trần Văn Minh KQ, ĐT Nguyễn Khánh, CT Huỳnh Bá Tính KQ, ĐĐ Chung Tấn Cang HQ, CT Nguyễn Văn Lương KQ, ThT Nguyễn Khắc Bình, CT Nguyễn Văn Tấn KQ.

hinh_vo_gia_60
Số 1 Dương Văn Đức, 2 Lâm Văn Phát, 3 Dương Ngọc Lắm, 4 Trương Vĩnh Đắt, 5 Dương Hiếu Nghĩa.
(binh biến chống Nguyễn Khánh ở Sài Gòn năm 1964)

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn