THƠ XƯỚNG HOẠ: KHÔNG GIAN - DUY ANH - CAO MỴ NHÂN

Thứ Hai, 14 Tháng Tám 202310:00 SA(Xem: 531)
THƠ XƯỚNG HOẠ: KHÔNG GIAN - DUY ANH - CAO MỴ NHÂNzzz638270878629998283zzzzdownload
 THƠ XƯỚNG HOẠ:  KHÔNG GIAN - 
 
    DUY ANH - CAO MỴ NHÂN 
 
 
TỔ QUỐC TRẤN KHÔNG.   (Bài Xướng)
 
Nhớ thủa thanh xuân ngang dọc trời
Trấn không nhiệm vụ dám nào lơi
Phi hành sát địch mong gìn nước
Phi vận an dân để giúp đời
Gác lại tình nhà thương để dạ
Làm tròn phận sự khắc ghi lời
Thế thời chớ luận thành hay bại
Tổ Quốc lòng trung giữ vẹn ngời.
 
        DUY ANH
 
TIỄN HẠC VỀ TRỜI.   (Bài Hoạ) 
 
Cánh hạc bay lên tít đỉnh trời
Tình nhà, nợ nước phải buông lơi
Xưa từng thả bóng mây về biển
Nay đã trao ân nghĩa tạ đời
Sáu chục thu qua từng xẻ gió
Năm mươi xuân lại vẫn vang lời
Không gian bát ngát đường tiên cảnh
Kính tiễn hồn đi cõi sáng ngời...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)

 

   14 - 8 - 2023
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Thứ Hai, 13 Tháng Mười Một 202310:00 CH
Chủ Nhật, 12 Tháng Mười Một 202310:00 SA
Thứ Bảy, 11 Tháng Mười Một 202310:00 SA
Thứ Sáu, 10 Tháng Mười Một 202310:00 SA
Thứ Năm, 09 Tháng Mười Một 202310:00 SA
Thứ Tư, 08 Tháng Mười Một 202310:00 SA
Thứ Ba, 07 Tháng Mười Một 202310:00 SA
Thứ Hai, 06 Tháng Mười Một 202310:00 SA
Chủ Nhật, 05 Tháng Mười Một 202310:00 SA
Thứ Bảy, 04 Tháng Mười Một 202310:00 SA