THƠ XƯỚNG HOẠ MAI XUÂN THANH - CAO MỴ NHÂN

Thứ Hai, 08 Tháng Năm 20239:42 SA(Xem: 306)
THƠ XƯỚNG HOẠ MAI XUÂN THANH - CAO MỴ NHÂNTHƠ XƯỚNG HOẠ 
MAI XUÂN THANH - CAO MỴ NHÂN 
zzzzrgeUntitled
  ĐẮM SAY NỮ SẮC
 
(Tung hoành trục khoán) 
" Vũ vô kiềm toả năng lưu khách 
     Sắc bất ba đào dị nịch nhân "
 
Bài xướng : 
 
VŨ khúc nghê thường tiếng bước chân
VÔ tình thưởng thức nhạc phong vân
KIỀM không giữ được thân an phận
TOẢ chẳng buông ra cũng mộ phần
NĂNG thuyết thanh niên quên thú tính
LƯU tâm thiếu nữ nhớ tu thân
KHÁCH say sưa ngắm em kiều diễm 
SẮC BẤT BA ĐÀO DỊ NỊCH NHÂN .
 
          3 -10 - 2018
     MAI XUÂN THANH
 
 
Bài hoạ :
 
VŨ nhạc mê cuồng vướng dấu chân
VÔ tư cũng thấy cảnh phù vân
KIỀM hồn lãng đãng cùng xiêm áo
TOẢ nỗi bâng khuâng với số phần
NĂNG luyện văn chương vui ảo mộng
LƯU truyền nghệ thuật đẹp toàn thân
KHÁCH muôn năm cũ còn suy tụng
SẮC BẤT BA ĐÀO DỊ NỊCH NHÂN ...
 
Hawthorne 13 - 10 - 2018
CAO MỴ NHÂN (HNPD) 

   8 - 5 - 2023
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn