KHÁCH ĐỢI BIÊN ĐÌNH. - CAO MỴ NHÂN

Thứ Sáu, 18 Tháng Chín 202010:00 SA(Xem: 1206)
KHÁCH ĐỢI BIÊN ĐÌNH. - CAO MỴ NHÂN
637359428486351630zzzzaaaaa
KHÁCH ĐỢI BIÊN ĐÌNH.  -   CAO MỴ NHÂN 
 
Ta đợi người trên đỉnh núi cao
Xua mây, đuổi gió bốn phương nào
Đã từng mỏi mắt xô thời thế
Thì hẳn quen tay lập chiến hào
Lão phụ bỏ qua lời trẻ dại
Trượng phu tất hiểu lẽ binh đao
Đừng ngồi so mãi đường gươm lệch 
Mà thẹn chinh nhân, hổ áo bào ...
 
   UTAH  17 - 9 - 2020

  CAO MỴ NHÂN (HNPD)

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn