SẦU MÊ ĐÁ. - CAO MỴ NHÂN

Thứ Bảy, 23 Tháng Hai 20199:40 SA(Xem: 3322)
SẦU MÊ ĐÁ. - CAO MỴ NHÂN

SẦU MÊ ĐÁ.  -  CAO MỴ NHÂN 
 
636864540841629654zzzzz
Một chuyện Tình Thơ không có thuỷ chung, tức là không bắt đầu, mà cũng chẳng kết thúc . 
Có lẽ chỉ là cao hứng của những người làm thơ ưa 
" Khẩu khí " cho ...vui chăng ? 
CMN tôi khám phá ra, có vị nữ lưu mê thích ĐÁ, đã chép thơ của bậc đại sư lên đá , rất đẹp
( xin lỗi được nhắc tới .)
Chợt nhớ thủa nào, Mỵ tôi thường ngẫm chuyện ...núi biển, cũng lan man trên tầng ĐÁ biếc,
bèn làm thơ ...chơi.
 
Thế nên chuyện ĐÁ bắt đầu và kết thúc trong 3 bài thơ sau. 
Kính mời nhàn lãm .      CMN. 
 
SẦU MÊ ĐÁ.    ( Bài Xướng )  
Có lần mình lỡ mê hồn núi
Đến nỗi càn khôn quăng đá chia
Xẻ dọc hoàng thành, thơ hoá bụi
Cắt ngang trường kiếm, lệ tràn bia
Mộ tình từ đó hoa vàng cỗi 
Hương quế tìm đâu đốm lửa tia
Chẳng có ai ngang vùng tử lộ
Hình về ôm bóng khóc xa lìa ...
   Hawthorne  February - 03 - 2019
        CAO MỴ NHÂN  ( HNPD ) 
 
TUNG HOÀNH   ( Bài Hoạ )  
Ta mất dịp san hồ phá núi 
Lỡ tinh thần sóng gộp bờ chia
Đời người rút cuộc thành tro bụi
Thân xác để rồi nấp mộ bia
Hùng khí vươn cao như lửa nhóm
Hương trầm nghi ngút tựa lằn tia
Khi mà có lạc mê hồn trận 
Vẫn nhớ thương ai tiếng khóc lìa ...
  France  06 - Fev.  - 2019
     PHÓ QUÂN BÌNH 
( NGN bút hiệu TRỊNH CƠ, Khoá 12 HQ/VNCH ) 
 
 
VỜI TRÔNG BIỂN   ( Bài Hoạ)  
Hùng khí theo cha lên trấn núi
Mẹ Âu từ đó hận phân chía
Vẫy vùng Lạc Việt long đầu tộc
Khai phóng Phong Châu cổ sự bia
Trăm trứng tương truyền dòng chửa dứt 
Muôn đời chính sử lửa còn tia
Đỉnh cao Trưởng Lục vời trông biển
Một nửa anh em máu mủ lìa ...
    San Jose. Fev . 21 - 2019
      NGÔ ĐÌNH CHƯƠNG

   ( Giáo Sư - Thiền Sư Xóm Núi )

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn