Chuẩn Tướng Trần Văn Hai

Thứ Hai, 09 Tháng Tư 20185:15 SA(Xem: 3687)
Chuẩn Tướng Trần Văn Hai

Nguyễn Tình Cờ

https://hung-viet.org/images/file/VtzKKzVj0wgBABlm/tranvanhai2.jpg

Căn cứ Đồng Tâm bày ly rượu
Hòa cùng độc dược đãi hùng anh
Khép cửa tư dinh Người quyết định
Cờ tàn, cạn nước một lằn ranh

Theo gót Cụ Phan người đi trước
Tướng quốc Thành Nam nối đoạn đường
Chiều 30 ấy Người đi mãi
Mang nỗi niềm riêng gởi Định Tường

Tháng Tư về lại khu chiến cũ
Thăm chiến trường xưa tỏ nỗi lòng
Thắp nén hương trầm dâng ly rượu
Cho người con quý đất Gò Công.

Nguyễn Tình Cờ

https://hung-viet.org/p14a25384/tran-van-hai

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn