Tiểu Đoàn 1 Pháo Binh TQLC Lôi Hỏa sang Lào – MX Đoàn Trọng Cảo

Thứ Năm, 18 Tháng Mười Một 20214:26 CH(Xem: 1470)
Tiểu Đoàn 1 Pháo Binh TQLC Lôi Hỏa sang Lào – MX Đoàn Trọng Cảo

MX Đoàn Trọng Cảo

https://i1.wp.com/tqlcvn.org/images/td1pB%20TRANS.gif

Tháng 2/1971, toàn bộ Lữ đoàn 369 trở về Saigon để trang bị thêm các quân dụng cần thiết cho một trận chiến mới, đó là mặt trận Lam Sơn 719 Hạ Lào. Chỉ nghỉ ở Hậu Cứ 1 ngày, toàn bộ Lữ đoàn 369 được không vận ra phi trường Khe Sanh. Mặt trận Lam Sơn 719 đã bắt đầu trước khi Lữ đoàn 369 ra.

Tham dự mặt trận này gồm có: Sư đoàn 1 Bộ binh, Sư đoàn Nhảy Dù, các Liên đoàn Biệt Động Quân và 1 Lữ đoàn Kÿ binh, Sư đoàn Thủy Quân Lục Chiến đã có 2 Lữ đoàn tham chiến, đó là Lữ đoàn 147 do Đại tá Hoàng Tích Thông làm Lữ đoàn trưởng, gồm có các Tiểu đoàn 2, 4, 7 + Tiểu đoàn 2 Pháo binh – Lữ đoàn 258 do Đại tá Nguyễn Thành Trí làm Lữ đoàn trưởng, gồm có các Tiểu đoàn 1, 3, 6 + Tiểu đoàn 3 Pháo binh.

https://live.staticflickr.com/65535/51671366513_28c15d3b1d_z.jpg

Lữ đoàn 369 do Đại tá Phạm Văn Chung là Lữ đoàn trưởng, gồm các Tiểu đoàn 5, 8, 9 và Tiểu đoàn 1 Pháo binh làm trừ bị cho Quân Đoàn và bảo vệ Bộ Tư lệnh Hành quân gồm các Bộ Tư lệnh hành quân của các Sư đoàn 1, Sư đoàn Nhảy Dù, Sư đoàn Thủy Quân Lục Chiến, Sư đoàn Biệt Động Quân, các cứ điểm tiếp vận và phi trường Khe Sanh.

Trận đánh làm tôi nhớ nhiều nhất và theo tôi đó là trận rút lui tuyệt vời của Lữ đoàn 147, sau khi các Sư đoàn 1, Sư đoàn Nhảy Dù, Lữ đoàn Thiết kÿ, Sư đoàn Biệt Động Quân rút hết. Tất cả các lực lượng địch dồn lại bao vây và pháo kích dữ dội vào Lữ đoàn 147 và 258. Đại tá Bùi Thế Lân đã táo bạo ra lệnh cho Lữ đoàn 147 rút ban đêm để tránh địch truy kích. Núi cao, vực thẳm, rừng rậm, nhiệt đới, làm không ai có thể di chuyển ban đêm như vậy được. Vào lúc 3 giờ chiều, tôi không nhớ rõ ngày, Đại tá Tư lệnh phó ra lệnh cho tôi đi lãnh khẩn cấp 5.000 quả đạn chiếu sáng. ở Khe Sanh, 4 giờ là sương đã bắt đầu xuống. Khi những xe đạn đầu tiên về bãi thì trực thăng của Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ loại CH 53 Skorsky gồm 24 chiếc đã tới và cứ lưới đạn nào xong thì trực thăng bốc lên liền, chở thẳng sang Cô-Roc là căn cứ hỏa lực của Tiểu đoàn 3 Pháo binh. Chúng tôi chỉ tiếp tế lên cho Tiểu đoàn 3 được gồm 60 chuyến, độ hơn 3.000 quả thì trời đã tối. Tiểu đoàn 3 Thủy Quân Lục Chiến do Trung tá Nguyễn Năng Bảo được lệnh di chuyển về phía Tây Nam độ 4 km, bố trí chờ đón các đơn vị của Lữ đoàn 147 về. Vừa tối sẩm là Tiểu đoàn 3 Pháo binh được lệnh của Tư lệnh phó bắn chiếu sáng liên tục trên đầu Tiểu đoàn 3 Thủy Quân Lục Chiến. Tất cả Lữ đoàn 147 được lệnh theo hướng đạn chiếu sáng nổ mà tới sẽ có người đón. Thật là ngoài sự ước mong, cả Bộ chỉ huy Lữ đoàn, 3 Tiểu đoàn Thủy Quân Lục Chiến + 1 Tiểu đoàn Pháo binh và các đơn vị yểm trợ Lữ đoàn như Truyền tin, Công binh, Viễn thám đã về tới điểm hẹn mà chỉ mất tích hơn 50 chiến binh. Chính Trung tướng Hoàng Xuân Lãm đã nói với Đại tá Hoàng Tích Thông là:

– Sao Thủy Quân Lục Chiến nó về được nhiều thế nhỉ !!!


Report this ad

MX Đoàn Trọng Cảo

Nguồn: http://tqlcvn.org/chiensu/cs-loihoa-sanglao.htm

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn