Những bức ảnh không giống ai - Lão Phan

Thứ Ba, 18 Tháng Năm 202111:31 SA(Xem: 1164)
Những bức ảnh không giống ai - Lão Phan

Cụ bà 90 tuổi ở Seattle cuốc bộ 6 dặm trong tuyết đi chích ngừa COVID 19


6WxlXj4UbMMj063WradbEWbRlIqoesgV43oOA8CZo2L25kRX6clacxLeyRydmOXRRuxIQpr5BMji3_rzR99uDQlQ5jEo6TE29u-FOfMm0Z2nqrxWZNpzCi5QnNLpF-yvZ_g_yrs

  

(The Hill) – Tuyết cũng không ngăn cản một cụ bà 90 tuổi ở Seattle cuốc  bộ 6 dặm đi chích ngừa COVID 19. 

    Theo đài Fox News địa phương Q13, bà Fran Goldman vào Chủ nhật  lội bộ 6 dặm trong tuyết cả đi lẫn về để được chích ngừa theo hẹn. “Tôi mất nhiều thời gian lấy hẹn chích ngừa, và cuối cùng đến cuối giờ chiều thứ Sáu tôi mới lấy được hẹn. Thứ Bảy tỉnh giấc, ôi trời, tôi thấy tuyết khắp nơi, lối lái xe ra vào ngập đầy tuyết,” bà Goldman kể. 

Cụ bà chia sẻ, lái xe trong thời tiết như vậy không thể được, vì vậy bà quyết định đi bộ. Goldman quyết tâm đến đúng hẹn vì mất nhiều tuần mới có hẹn. 

Goldman kể, bà bỏ ra thứ Bảy để tập dượt đi bộ, đi bộ ⅔ đoạn đường đến bệnh viện rồi quay trở về. Một khi đi được đoạn đường ngắn hơn, cụ bà biết chắc mình sẽ có thể hoàn thành đoạn đường 6 dặm cả đi lẫn về vào hôm sau. 

“Tôi được chích ngừa, và người ta bảo tôi phải ngồi chờ 15 phút để bảo đảm không có phản ứng nào, vào tôi lấy làm vui được ngồi,” Goldman nói. 

Cụ bà hy vọng sẽ lái xe đi chích ngừa lần 2 nếu thời tiết cho phép, nhưng bà cũng sẽ đi bộ lại lần nữa nếu đây là lựa chọn duy nhất. 

Theo Seattle Times, tuyết đổ dày hơn 12 inches trong cuối tuần qua ở khu vực Seattle. Nhiều nơi ở Mỹ cũng đang rơi vào tình trạng tương tự với tuyết rơi kỷ lục tại những tiểu bang khác.


Số 103  - Coronavirus:

Chào nhau thời Covid-19

                     *

7978q6CujsrLoyQo8dKxDcuXUMT7HDvARmjSIDmYfblis9ocOfpxA_6VTn-qB_D7fLX11cP1ezLqOPHGebfJRxv6NKcv0rsuyUZx19pxEkB6EuEtEgrvyrl2EgnH63ZSNRqlwcQ


2LwhZ7jAFajz9CEYheyuyzxiDpL5s7Zugg6q6PWIdq0dZy0zmfv4-b-Ckc8m50ynykPafMQ3oGPpf8y1Taw3UdvcIV28IcUHUHCHp5hyI1Q2CCSG0wgKuu0tfJNmWRZsGFtKsNI


ug6vn1vJ5OvdkVExM4gw3rngqdRVS_lulhg9uLCjf5MqbhMWuNcVOXoqboKMxrbEiE-l67OjiQDlooMBSjFhqHXacjggig8vsbZ0KzJ0U5yWDmj2J09tHhd04qHKd1Zl0j2WU2Y


iRlVPMdQwVs6PlaeKjWJd2X_OuCGw150fJ9s__gPj6Rs5CbqpuI_ifsN8NhltZNz3NqSTGwvb765wRtuGnabFd-tL_UeMWLzTaO0NiVtu0SoWzH81a5OiaZ3g-XLvqLSKEccGTI


DwjPKBTxM0lc-Ou5qwE7BEUBmhsjw9iLmgfVWG03lS_FXnEaKaiHCYNYP20b85Zx3EbGNvb90FiyB15t0SuEEZJvUl9DVjMfNTpsA7zQWjzR8eu8DqbvUeJeTxA4QVGNTZnUGhI


ppS6NbyBKSGNwFwhBJvyJQ983CjMwM_K2wcg4hO1xB8997w9ZE1gyVFW70crDpppjMzlMz8eOljZX2UX4XCM07hZiGY6P87ZMXMgT1S8sjAcYYDeURU9zTjrFpE88_l5Q15LZc4


xZX8yQGmw3KfGkCotUbnyzYTYGb6Aw7MkwolnB8E2tbxojKtVMOX_uA8LYJXrzAHVLsClqXD95sheQ_GMf6k5JTJ3srIkOb7H-oKA-HIajLQpB3WxdwwcaB3iiHKdHzzrt1kL2I


28VeBjT6Z-e_pN87a2chybls6ED9Qzu1lDbWX4EtHQzJ1e__-BlnpRj9EI9LM4NVirGaqMsfHUgalPwJzZPu0om9Jr5CdMP3Q_SSwuLFkBDytBLtodHaZ79uH6hH4ILa1W10kbU

owxv175uDjcp2YpsajfouEwWVhqzdSPu7FeBMBaUWfWsAm8_8YqZW6Zz30woRfbMighS8MoADdpEkoaB0R6ikAHOJ41hDw3Q_q46zs4qIz4Fvc6IpNzpCFPtDPwmSsns_iOibYg

F3KVK0T3WqjVEpORPB0hB6h-2c8OZS9vHocM9fUtv8cLfPucqk48Nd7o5gwcgm4FtT_qcBKfwv68EtrXLP7Ftb9zrEr47Hvistj4toMpMKmiQa0n-ChQlzgRbmiH2qWjfxsitYI

Zdrw635TdT7SX5MmmRXnZnG4hz1zJuZZhObzRaU11rC-HEZK1pnqwa_EVbIRILt_KiHkEja9G8_dp3r_Nqs9VH6bMWO5J_JSxzYDtquu5uowskXAqNUoaqgfbRYlQdTA3yVTBeY

LtrUpNcOkT1YkI-R4h08G46C6Or44QQVDTa5bsHeutmKjMqHhIPn5FMWIX0NIKk1VKcvciuU1Owcl-uF-04hVglzR7EHdH2NjcpliZYcQTqv9k_oRUzykQnpzw2tXT4wminNbF8SzlyqFfRgXJ1GI_qt_YGlYBMKL2cv5wwEMO-ixIHouCF8Oei3BjLbHml23H3d117hiB0_y_S3tYnBGISb2GkfXOSXuXEJ0OVAL9_XJBwPdTnjfemULG7uCj1TREr74hERF1nuUA


zbTcLBJJkEl2Byrb__TKf7M_TEBytCB3ilIh5iEeiStcsyfPztWo6B5fOZc-PxhoMsebGHhvhztgxEfrfJoSbiPMZUMnx7iNE6r1U4HsRt30ETtInrJQzfrhbhmOzuvc5Vbpuyo


-Ke0LFslszrnIJJp1Q3rq8LDxVh8XMhK9VQwjCl2wRZTMrpYLok3Me2fkQoAu3k26RQhcqfdfoT_ic8PrxErCtRbM_JNUP6k70JO569TbayG_zamNF3sg8zJ7F9ZmyIWt9fIj0E

Số 22 – Coi tí cho vui :


Những bức ảnh không giống ai

                                ***                   14  ảnh

j3i0X9Y8gnBcM7NWt-Z5RyPSJ6FoWDBBEssDQQWSGzv1I6wpJdrwxdNxU5fKm5zj1CY1FbB02-uYqQ-0WWeEEhZwsjY0Xwdjv6OAgpVpws8_nRuwrCtqDElYUDz9ecIbxWWa1WI

Không ai trên xe buýt tranh chỗ ngồi này với bạn.

b3vRWFW23J2SloITy67dbazRo3axcjtlNwBqv00vMkweXe1_AKrg5vG5cm7hIOAjTzUSB5v-5b4mcvwI6lsJ918og3LSR4JlkHHCcuuYpaoNsbkyUUo7Tdp0J9rwlQgJqbYtlBE

       

Gẫy tay, vẫn…chơi được như thường.

wCklr12zQrPlFcl5oTuLMcmVqJcWIejNKWDlaX0FSbuyyFGY05z_tL6Yl3vKbn4Gt4eneReyyKeBMp7HP-XN7waeLBBQL4A-Y-Au8OSaNWZu6ZeuoAiu5bQZ9w21w06rX24Y90g

Chú ý nghe đây, không cho 1 rìu bây giờ !

PCpZC1fdmYOWYZYXYXpcESLY01g1W8XBJusc8kHELrB6Z6hgvHS3oesRCIrmzNu5DOtDQZoo2Xn35o9hrbn6bMrVEMmXdaDefepoDxCPmksnbcg6ORIa1hHVzHun9NgZKaZCq7c

Nước uống đầy đủ cho mùa thi….

T2tG0xtBzhQ4X0i2uLzQqm9MLyFFGzir7cGJrNF7U5qtycmxdC6smxmbqWCCoPAXbV_fJ06Ls6qzDcU6MMdmDFckcOBPNiSwoREllr2cJ7KpgkRQPOaK-iqpI0IL7WZ2LPlhbDQ

Vì lùn nên khi rút tiền ở máy ATM cũng khổ…

 

KxOpfqwK4SJ0cmmoH24XxmDXs1xvm48eo9zUv76Nmls9NtgPq6fS9o3-26Q8fV1nCzNABWjwbj8av887AKKenno4x4P5qKIBJwFCaW4qibT56WQfgg4kcxBP8fcnKuOaiMHqsPM

Ông bố gương mẫu, coi sóc con hết  xẩy !

 

C8aA9QrmqBILVqHK3nEGdXzpMUU4n4HITUtb9pQLOD3eBV0Q9DFpPvfYxSHXcY9x5NIirN_7WLigT78tySBK2bgdLBkSsklSHgGs46C4i3ufzwyyRHLrglTSM2EUm7Y1VsO5is4
        Con cá …hơi to !


Qts6gRsxnj_gjsvMWz0UYpgmVM6quzDq_U5iGpFO8sSsUCMdOoe1OM3GoFsssY3U-pLYQY9pGvLT48y7sg-Q8e8coqLGxW1YYS5kq23orM3IWwGmXN3CGCzJ6R9ifkQ_GYDFuvo

  Bánh xe vẫn quay…ngon lành….

 

uGPdZghsv63TZEdea4NPSh2ud0p_Lhr0khcgc9Fka6_txflVWWnHCHOcruOQDrMXKpK0zu31XOW-y2ElDCw-2hMwbvGYuvt-Sfo52bd3-qgYlhu0tuyJhIhmE6TCeekC0Z3Z_Rw
Mưa lụt, đi lại thế này ta đâu có ngán !

_mYQH3fc3d_ga5Tlq78-BSiF4DOw7eq_VAaTMcyR5SvoeWzVpXQOcWEPQLb96ilAkjfeY-5aGIp2I248yZPLy8D1lyX4FyBdP6M9JGJ4U3qbZiVLOEdZN8HtJMdeHZsleceGBig

 Xế hộp đến hồi….hết xí oách !

E0NP4jYzeHohwUmt_iL61HY4rmGj2M7ll2BwGhetSFvpfsQJBXi9X7lkAEeUpcVi0x-PeGQKApJowk6jQNFm5m0RC5WdwQVHMp51E207IVdEBzLHsFn_gX1shG9oVPmWnufLET0
Mùa nước lũ, ta vẫn lãng mạn như thường…

NSHXfLEZ-H-mzUzrMU3FFe4fRoSbfgIW1hY4CmlQaBvxlOPb0vuIhBKrGKzMeutQGKAYBK4F6OuWI7A9OB38aAgOPmJ6W4yqDujGopcLD0ydvmsoZmM3Fdmu8M68QtCAqEDhE94

  Mái tóc của dân chơi thứ thiệt !

 

ueOGrKVhFS24vuj3qZFnskg341UKOkB22XnDO8TeB73iwWxaNuCYFWbBthxwShAVSgS5oO6IhlTqdNGcQnYUxF3Z5Nr_MDTmL1cjmth9qtZI5ANTNSB3k6DOpBiebWlyxo3Iaok

Che mưa. Phát minh đáng nể !

 no5he-5St4tFL563GJA5jwfr9Nvq4NjBysdmKwAJouDYWXI8xK-cpQNMzcPbDnK2uPNWNxB_RI3j5Xmk9SVA2VCXly2crfDndltfruOrUJgm-sGNnGi_ddzpHdwBbFSP_AcEtVk

 

      

   Trời gió, chở chó đi chơi !

 

                                      Lão Phan sưu tầm


                                 
                                                                                                                                  
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn