Nguyện Ước Đầu Năm Tân Sửu - 2021 - Lão Phan Phan Đức Minh

Thứ Hai, 08 Tháng Hai 20211:33 CH(Xem: 707)
Nguyện Ước Đầu Năm Tân Sửu - 2021 - Lão Phan Phan Đức Minh

New Year  of the Buffalo Wishes - 2021                                 
                                *

-HGwrvYb_BjA3Mq0P5x-7mpagaQt7lcxMICZM0zjC_M7v3t06OdSVz4n-fqPZXbKUEkssxhMaQ5yswbvMB08iWnwOJNOn1-SoKPx74kWikIKxnlM3ri1ALyj1n3FsJXjGOgUEJs( Cordially  offered to my family members, friends & compatriots actually settling overseas) 

                                                                             
                              *
The time goes too quickly.
Twelve months that have just been existing

                                                            recently
Already become something of the Past,
Leaving behind for this globe lots of memories.
                              *
People of the Earth have gone through so
                                                      many events
Occurring on two ways : good and bad,
Human beings, properties were  spent
For purposes worth to be sad,
Blood and tears have made large rivers.
At the same time, uncountable victories
Have been realized with dignity.             
                              *
Sitting alone at quiet midnight,
With  all my heart, I’m thinking about my
                                          resident country,
To my native one beyond the Pacific Ocean,
With so many unforgettable memories,
To others, suffering great miseries:
Wars, disasters, suppressions  and poverties.
                                *
I had spent most of my life
For the struggles of people’s Freedom,
Democracy, Happiness,
Being detained in various kinds of prisons.
So, I’ve found  identified heroes
Who fought bravely much more than I did.
Now, with 90 years  of living,
I’m still nurturing a wish :
Peace, Prosperity, Freedom will come
To all people in this world  in Blissfulness,
Including my beloved Vietnamese people …
                                *
                    San Diego, California
                    Phan Duc Minh
- Member of the International Society of Poets. -HGwrvYb_BjA3Mq0P5x-7mpagaQt7lcxMICZM0zjC_M7v3t06OdSVz4n-fqPZXbKUEkssxhMaQ5yswbvMB08iWnwOJNOn1-SoKPx74kWikIKxnlM3ri1ALyj1n3FsJXjGOgUEJs

- Outstanding figure in literature 2004 of Asian community & ASIA journal in San Diego - CA.


Q0R-Q-iDO21RERl8vDpLTN3s-B0DaTrnhaUmJMfXDouZ-Ai9kCYZQxJeKiyUyIRjIweNTDeEdsShNk5gytIxHLpX7ZhygIbe2NBdRbkFoUUwGlM0hwXZ6B7J1MOVCHgq9rhLO48


Phỏng dịch :


Nguyện Ước Đầu Năm Tân Sửu - 2021
                            *

( Mến tặng người thân, bạn bè và đồng bào cuả tôi hiện đang định cư nơi hải ngoại )
                            *
Thời gian trôi, mau quá tựa mây bay,
Mười hai tháng, cứ ngỡ như mới đây,
Mà nay thấm thoắt đã thành dĩ vãng,
Bỏ lại đằng sau  dấu vết tháng ngày.
                          *
Loài người trải qua biết bao biến cố
Tốt đẹp cũng nhiều, xấu xa cũng có,
Người chết, nhà tan ,trí nhớ ngập đầy,
Cho những đường đi…nghĩ thấy buồn thay.
Nước mắt, máu xương sông núi cao dầy.
Song cũng thật nhiều thành công vĩ đại,
Sáng danh nhân loại trên trái đất này.
                          *
Đêm muộn một mình, trước máy ngồi đây
Tâm hồn suy nghĩ về đất nước này,
Nghĩ đến Cố Hương, mịt mù xa thẳm,
Với nhiều kỷ niệm biết bao đằm thắm,
Đến những vùng đất khổ đau chìm đắm :
Chiến tranh, áp bức, nghèo khổ đọa đầy.
                          *
Tôi đã đi qua phần lớn cuộc đời,
Bị giam, bị giữ nhiều nơi,

Tưởng đã  khó qua trong nhiều cuộc chiến,
Ước mơ Tự Do, Hạnh Phúc vẫn mãi không thôi.
Gian khổ, vinh quang, cho thấy điều này:              Nhiều gương dũng cảm, thật đáng phục thay !
90 năm được sống làm người,
Lòng tôi mong ước mãi mãi không thôi :
Hoà Bình, Thịnh Vượng, Tự Do sẽ đến
Với hết mọi người sống trên trái đất ,
Trong đó có cả đồng bào yêu quý cuả tôi…


                            *
              San Diego, California
            Phạm Ngọc Nhiễm

Số 19  - Lễ Hội :

Những món… nhậu cổ truyền trong dịp Tết Nguyên Đán-Việt Nam16 ảnh

                               ------

 Bec0XCEZBfteMzUzZi2lKJavQJyz3eIyl0tevshCFxf9ZAWtcECx-gcZ73LDauiSrQHvmnJOwAFdsfIWNc5oiD_cDMXSTtrxLzwW5SCcxqEUvnK-07hgBOLn58coS5kR1cLwJhA


v8-nuvljrRULI8Sp5MIigPBJbwic8o0Bm0GQtBIoNjEi5cu7idv7tH4zX5Xc0ByBJRAAghCI0TmN3nSiLV3mzafm40aPMxzEWxU08rzjeSCma9TqPt7feZAfgDgC8ouuRz2ZrDc


0yPoCOrsrKDDJcg4UfxO4xyWbsahU983gDKs631kTWQ_zLMH1X4BKA4xQndFjjKJp7WVaCEhLDDGnTGU6QXFGvKh4d71JaFX8EPksHVcPruXIyBQUNCGy3scwQXXhf6eBEsorxk


xCBBAWAcdGPGChS3HtnocLt7xUD5ZtKS-GtUSNlBJuWdiAg3zSOsXpqQ6-9apCIMlfuCrvi9FW6B3g8dumXNT4rpxyyG734MKssqP9_Rc9SyFNhtbK-VfShEMGqAIDCoH_bKZLs

DbhtzhaiasHecVraFBukmW1mGFLd-bNTd5_z9Y1E6NWxoVO9NoYTKAcziCGWlMWMI0yjwfDqP0a_AKAudsfkcAfZEw8lIBbKXw4F8uTPk67etYS1bUZFK0AwKU6O-kcWUcb8s2c


lgnL7oT9mlvAL2OjVudp1vxZLRek6x2lJZOaiz0oJtgteoMVFEBpjJomfOiwjCtjfcOO5JfHXyj7b0-polCXleJCpe9PBb_KD66FXx83zQmpzt1ui1Q0QMfuyyeNQEflSNVCoUU


2awgxE8DtNmW-VrHXEjsCWkpC_nusQfn7DZdibQBfDY7aFoRquK1caoGX44KRmD1kFHPajhT8TFGbqfOl4i2HsbVhP_9m4PmuN_ln07Xu7bryRt1xJ9gwcK56eLbjGPOZjvtiMk


kxS6T5mgR3RInv6x_fKwJP0Cr0ws82daHd2AKtXM0gwW5Ubhy7DQBdVZePwTkBdOox4CQKBRvs3WsOHh7yEXqdLES8eVuD9eQL8ifZI60YM5uVvH-Jw01B-dCS9BQUz9bj9W9Rk


8OnxAtoNu4cF2QThVzV-_0aV5USx2k5q2q0eA06TSxfe_chqAEa2jitNm7oEsE-2qPM9D0U6ysdJx6aOpqT7aLwjJD12RnCWyL5s589egq1YIDgvOq5TsNqo4LvcQR7RgKtY4To


R-4EfSBe1K-Sj6QbTGcrhUD_jQUYnqi_0IBF1pK7cyHrZ96cwPKfdHhs_LrmdiOK9rcUc5w1u4AZqe_iVAQDbhI3vga6CVjamBgvnIxYvK14pBu1wrJFhK5QEUevYf8USJXNi1g


DFaDum149s6p60dWFwFX8yI6cV3l572Aljw2NT1NqKbObhVhkOC-MkFrflsxWqXhDqN3j3l9RdnLQYYVYnTuDZRfTJWAki8XsZdB0VfWTi14Jgn5OIjrALRxi1J7B4U6RYmzWYY


ELDQEAHO0V6kcE6hdPt35W2MBJ2CBi2c4oh1IrPcOhF9Mu_ifi40JmDIZ0Nmep8PAXLJD40S1m-BsGN-nSDRXnnh1kOSW29-SmWW45EdpwUkDYiRTgtbF8gieH9prUMxqiBQ0po


ednltkK322H9LNRwdugu9k3F-5aouI0X9V3bIUYG19qzFs1vVGR0czXslg0CpUbqxYcFtuFr9k6yrPwIUOrStikXwJh6Wm1GIv523mSaFjAdHVCaLTXE13OiSHZuTGEueXHaRHk


1P6jvuhSlcOc4c9oN7tzML-Hj1_8UrdEk-vTXoNHiypwAbQ7zeshMUJrDdtziALMqyjUfk44XnW-sDo2FTWWuQE8FTKQPkdl0ahQ8gVenOWD72vP1hQF4OqY3DWfrQrtE8e6ezg


695451Zs7mN23Ij6x8UXfOBKFqOG_NNzL-s3EuxiJM31bnMGLJo-4sUYbS7DeMEcEGqhL5fP81boNNAIpNHtBGc2haxqHIB-VU3EYzhGOGvFywAzdTImBDh7nzDHwpgr30z7Bw0


VdmHz1sEnw6mnNs_12CAS2jdP4G48VgYO-1DubiXHL92U97XR9-E-W8WrgIPlfS9v6g1vtjyKpxjpHPYsv4rsfAzZGjzgnSQfNvXQSiA5jQF0ce0ZGqN7C1qePG0hgV6ELtCguQ


                Lão Phan tìm kiếm khắp nơi

Số 23  - Lễ Hội :

Tết Sài Gòn năm nào ?

                 *                             18 ảnh

RorCDlWSzR-JMXTpKUMyD_DV8C6gZ855h0va_1h-gqm9QGwDaaFqPCDYENPKYs3zosaW_k7p48Zp6I0GuSCKPnfoP70i2X-zWDk6PlwLYNRULaSyXzGKVq-lRYLtpSGUIzEBNqM


Thương xá Tax.


SGzpzCxhNx29C7IBA6fK55gC7sDuwVTyv_6uHItQ_pbpkkkKwyHQSLZf8cgNJnrtnNPkOYwzK-784B6951NKpv9sLrnl_t1DW3rkVGRTJ_lasTCQr9GXgBxFpsn0CI-ffrPBz1U


Đường Nguyễn Huệ.


sHXZEYXpUUoCwcvsf1PmcY3Ve_hz7fJxEc1RM9nCkaG2QOiZ23wbuk_MnGA8LwSV_cG9_ymINFNyTjkZz3Yr7mu49U57cuNCiXhxawW-OZTnme_jSpd30pIdlSiwigjfLQs8sWM


Đường Tự Do.


GFZGsSKSzpCQaofb37uqDLVTQPpWuCtPydnSK6SCjoplZ6uhU19qvnRjPrkzRWegaZEX8twrwaARVWofJA0cxEj1unc0PhUhxKwQO1CyFN8rrKtTs3JIAl3f0mC79iEyGP8JMmE


Đường Lê Lợi.


m2Ef1FVAVtRQU6p-HM1kyMPLe2zSxzToMPYYqlVs2pnja9rGumOPCSqKhDON-pOy6Oeu7RGKTtgNTz1NrbTzeZU1hCi47WeDOyci0WWtbSCRk7DDCIYlLhTpS_oHIAhRGNVrjyM


Chơ hoa Nguyễn Huệ,


EyjiiQB1dr-V4EpX74qT0JG8K0_qVTd3SnP2oGlj8ryA3I83FvrO_wurzBdBVdHYh-XZ-_XBpIV3y0pURt9XfTZtDL-zzb2Bm79ELUp5UOyNsZ5tEsELuoF69t8IY39EnWirElc


Chợ hoa Nguyễn Huệ.


mQ5uI_ipod50hlV6i-sw5WZbhaNJt9K9mS5yKNMYYedSlhYvFYwLSARnggnijpVNRnewAthuxPQk-9c2ySJ3-zbYKKr2C1Ox7DeRgu612vyeCrUtfJcT5B1LaRUHRR1VufP1dtg


Thương xá Tax.


nUPbwKAGBwg6K22lhO69KLJS9hRi6tCStDWUXLxq9i-hvWT8O_Tx4Z2Pe57G5x-XrlSg-aUqBuMc8p_WcVtOONKGDPu7HXHyZ16yNHAyVQ-Q6LALo1zmUGHkIoapgPWPoBJOlLY0kig4WL8_7fx7qOxFSEi4v7baI9Nt0SYUe7zYSPPAEC0MJjMJgJYqhcOZeAdeH4F30yQVydwl391RmYyCsvJVZMFCrIblX-piMhh5LIdpTidGZEak8RaJMRmK3Q6iMHmiqeR3Ck


Thương xá Tax.


-jQOS74YNi1DR5zVH3dY1W1gsp3qD0kfxqyLwD1r2RPBYNVvaZOlU48i2_qtRvbdigj9zR1gpIP6BVQc_6LnK-c5TrbwKJ2kXP3AYaWnZcY8gDpz6f9BNdN5_-Hob7t2nMQrxkw


Vui đùa với Xuân.


X16rFqIW4qO0ZKCDkjDU2Q68_8fPS0RxLArig5fxD1Kdd3CPTkYIRVPFEqDstQ1BDKBy-MX-K-bszAS_hUVTF93y-1_hr2D771lJJQ-mvG1MNkHsVIyHZleXgwQECmdvUz5332U

Nàng Xuân.


Chụp đi !
oei8NniUimu07KXTs9k_hGg4bogWK38yJkbgdKj_AqpwPNR5xHtxa-2GUWid6_n5NnxZUcm7lxb4IidHC27-iYOxPW5dirftNRXCLiYPJftJyo4cGS3cVz2IYQmy7B_rPGKMwNA
L6kw2sdOBGZfSHSPwDXS5SMkMR7xFpdiWD-SDhFaNdptnbxYIw3WH3HHEA3WlwoozJkeq3sKf05ahu1NRcrlQnA0-6n23V8gy9QhLoopEXSZvcs044qq0-150-B9Wcc3kk3u5OE


wd0lUWaNhEqm0W_zCxdxxlvAnqLZqD-_ByJSiMTpRh8KpsxiGzpxN5VNr9ROrgTQmA5IxoNhy8QPk3zWAQaaAA7uMzFdSqA3KJKLA6z7nFyiVROa63bklPAlpRsJd26AY5mMGC0


Y_otky_ebbd8LsSmAh4DFaYf89fTfrvqQRP6P6gl0Mvnqa872GvFwDQiwJ857x8a9vCPM9DKtWh0k-gUW9o9pIyFzVvD2MKMotvBiSSQKDafCe_pE-eR4Dp1WgEZkFMXEo3glII01LzeruQS0zIZWClRpfPZCw7neX0ulzmhOenDc79QPEqP3jnJi29IdRccVN21HNRYyzacLZndZL54ts7ZrmKJsyvRDA-_-q9ZGb96yr5YZMdBuQadlMP4uYNajS8ThynJTqGVVw


uMkB09TgSUBK9saKpQ4C6K5Zt3omLM_f2ZwSpuEll93dZDKq5dNZBDX2AcI240ySehphEMd-VifucLComOl5a1fssBbodPkgDC3RY61PpsmVVcTj-J2rhJAglnibz5vcJlJWNRg


lFPJcJ3d_AnqAlWJfj5z-0DzbAHbfsav6UVKiVogzmfzeYtSpcB9evWAFFcYCl16N22DjuR_EYytruD8JakuaYMTpN_SHV54tAbdKG9oqe-4Wgh5QYjVEoipgqQjmlTagnsIkWU                                        Lão Phan sưu tầm
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn