Coronavirus : Coronavirus…khóc hu hu khi thấy phụ nữ Việt Nam ăn mặc kiểu này- Lão Phan

Thứ Hai, 25 Tháng Năm 20202:00 CH(Xem: 1227)
Coronavirus : Coronavirus…khóc hu hu khi thấy phụ nữ Việt Nam ăn mặc kiểu này- Lão Phan

Số : 87  - Coronavirus :

Coronavirus…khóc hu hu khi thấy phụ nữ Việt Nam ăn mặc kiểu này    18 ảnh

                                       ---

w_Pj5Egv2bol-2nsyvR8YBUAd290ss3p0rWrA-To4e_1yotwbvgcLmOe2zJwUHfgJNilCaGT162jhR-DtGJ9N65q72HAfoJqx80i4xGDtLbq_oiDe93DuWmUYzeTNcpDcrtFYnmfmjzZENHllg


0c9jeuYZWV25S4R4mAPA0ZTIitRkZDtmcfSNP6wL6XGEnH5DdlysAtDs2lOmmIwMGM43Z1wqh5mITiDSqp33mqR2_V71qIU-VWevlpX97m8j5JFuLPHWNpCZ-FdURElS1dID19ey00j842gEJQ


sNSFN3r9So5BSj2qVxNE_m8Em-tuCkvJajLYSvqeSEI_UCUH6z4mAQ7OuhttphWDGrwwGq8pOyGXZUjUbVgLoON12tdY6BSFjS95iv1k2SjEVKmP6E6-hgVs7KDsvjVMuDXfxbAfkpjpRLGIpgprT5PUSeI-Vj-RKU1smcyCarkZMeKQnRQ4v7nZBX3FNlkHWP6a0ZczgSI98MmzOss3PnoakJS9HcMM1eQKZOi5Rv0ncoaHOqXD1nQiVu6mFBbn0-SrZHwFaaNBjh2xP97iohFQFHAmaTD0Wmiw


v8EnKEbUtzg-jnmFVCf1CXoH4AeeDX0OMTjGvB1Ozmtr3fR5-TQaqPxqBcepLbSMdLr7W7dljm0--4D6zWtm3hiPVdQKPTZQvYWV0xNnWAAtc5BNQUofFHZHCBBAPBL_q59dQlVsm1OOZyYCWg


re_o9MQe-kQToiI0TgspesaW4zaS1LiFwWCnjzueHw7K6p348EUCYPbTLUvgV0A7YHulOobH5KEqzLyJ4TZExP7z5XWr-CfRGIIpdFxTVigre7fbhM9HMu_tghOnYv00GKoX7WpiDPlTQWUwGAUCZWZo0Lqm2AYna9zBh5be4sO49WFn1WboxjuukFo9Iq3zEz4a_0inXsOm-uQEXOJ7_KcF0H_Soxo7lIFm4kXtcN8ygM6Js3T7DPbcTQpPUgsqKlKNwU75sgQoXQBp-WkoE9k0kg5160y0qNBw


-mJoG8Dt1hFoWsyqqsVtNLUKgahHq3ch_Gf9Afq-TbEmCsejqbdAE3m8ms-0onPKwQn3BzG8QHPwT9cuQXmmLZ-8ho9G-eMHVW1eZnZN8v08xd4mzgv87w1zZ2LiYuBP13LNTx67aQ3LJ2V-2Q


bkiSrq7A5ZaDTzaqvaOWdVMMoDQEQcZhOFqoZCL2iTkKqiwu4u5bFLH9j6QYj3idtyboIQ8mrk2_BCdaMvgLiw_T93zzX2JlDaX2UwZQO-nWQNenWvLVFq6u6hUSLI7fIbOQUG5XRQM-hCNwSQl0cKYou2h537qWECqYVZglbuj9yOFJMpWhvxJp5KpTONt39IpANXIro1eiy8TNRGZAUHgUmf8U4XNTnbCgYcwhU9-sygCSID9eKqcnkebCPoAM78ObOs9NFkuKVU42HKbOUG2Xj-Cf9tbCb54Q


bSq-bN4dD537MPM5QMlWNxA8XjfqD4LfYB-fiMrFOVtYzohJjv8v1o8vpfRooUDgYfeNIgdIa74j4Bqh7bEtkdH-lVmv9W2bJKTxkbXIpb-Fs5sB7o4nI-VCZOwsOs7zMctaD7wvosbGBb2uSA


9O6FiJV9z6TGkoLVUqhE_VSoHRN41gclxiPexdZQbyjMan6fK-5LbMWx1iUIef5vJPpCUqTJ7Efu33PShuH_zT6uM4_pwCBz2D0gX-5ItZxBVf_N8gMcoTz0KqOOqoUq3KIO5lUXsLDdQQ0zggIWbV2esF8Boz3J1B8B62i8tXLAxxKunRp8NlmA_GIbTNSB4LDRmIB0pVQvqQMs1KTXC3dCgFUkfbQVOSDYw1UjzHEL4tABtyv5OG_RaHt_tyuRk-vVkojXe02cXFDYtrxxyKDclhmi3moFdu3w


HeY--ehw1rTEm6C_MpJM0u7dZtnrIwvOplALvTVE1xfuvmOSwLMnGRLHJoSgrZoGCo_-8dAwVeOeoqhQC6LsJKxFItU0TSuLsTls-9UCf5oPEVpjKUqqWdHhIKJUhad-w5v-dp6u-_9LV2pCQA


iDtY4caQZwgUKla18zaJf83FXmiDZmQlxLw1GZRlPIqR7RA5vQ3qru3BoIieB2SZI48-2zX03qDi3f9aWtwpIYcvGImq8JtCSF-1KYRkf1VTu-h2nGtD-xVgt1jsELbqlPLgQyPJ7GMQMuSWqQ


RIXgcKNW2yeFNWWJMa9YNX72a3YUwUCWF4YfXUGyiUiCs_NvMR3jYP9n_TrOkkoregdykYu0t8krY-UY-d7xiGbK5L9ouic-VxI93VGbZIUC6yMe3_ohgX6ekM7WnS5QD7a2-EEauHWCc04fcA


eohRMlwXTraT0vqHHyfw7kE95oKJpLZ3oxPTwswWcYWbVPsAmqPkXkV-HKrJF7QFiC1X4-ICcxUQkmxO3SYhYKemWq9-fXO7tmHf5eRcWBsAmNkbcnxi_B1F7NlteTGPDbKwKPxlxA5RRSD06w


oXo9Fz4Ot2ifJwhY_D4yA_FEPmj7w5XS5_C4jkhH_3Hr8-doCKKA6HcfEb0FOiSc6jbyYkzFGiGXUngy1KAAfVBC4pgfG1niJKYtn7S4LfGz1JZTBM6rQ_3gyx0zMkuHjVEjcdwn3IHzgKGVdw


     Lão Phan sưu tầm (HNPD)

Số 29  - Chuyện lạ :   Người phụ nữ Nhật Bản thọ nhất thế giới

March 10, 2019

  

Bà Kane Tanaka.Gq99GLGcn139fVpR1tRvgZgv_DyilIXZRj9MED4wFhzXzV7F7K83M280lOn0acunCmjx9IumFrtZcMZ_GTmPgGTa6B3t_aFKGdpYQ4_JTNZHszLinAuKnVWGI5XJM6oPZmnDUPgfV2FfL3kkgw

AFP – Một phụ nữ Nhật Bản dù đã 116 tuổi vẫn còn đủ minh mẫn để học toán và chơi cờ hôm thứ bảy 9/3 đã được Guiness World Records chính thức công nhận là người hiện sống thọ nhất thế giới. 


   Bà Kane Tanaka sinh vào ngày 2 tháng giêng năm 1903, là năm mà anh em nhà Wright của Hoa Kỳ đã lần đầu tiên thử nghiệm một máy bay có động cơ của nhân loại, theo kỷ lục Guinness cho biết.

Buổi lễ chính thức công nhận bà là công dân thọ nhất của loài người hiện nay được tổ chức trong một viện dưỡng lão ở thành phố Fukuoka phia tây Nhật Bản, có sự hiện diện của ông Thị Trưởng thành phố là Soichiro Takashima.

Khi được hỏi lúc nào thì bả cảm thấy được hạnh phúc nhất thì bà Tanaka trả lời: “Ngay lúc này”

Bà Tanaka lập gia đình với ông Hideo Tanaka vào năm 1922, bà đã sinh hạ 4 người con và còn có một đứa con nuôi thứ năm nữa. Thường thì mỗi sáng bà thức giấc lúc 6 giờ, buổi chiều bà học toán và tập viết thư pháp.

Sách kỷ lục Guinness còn cho hay: “Một trong các thời gian nhàn rỗi được bà Tanaka ưa thích nhất là trò chơi cờ Othello và bà cũng là tay cờ thủ xuất sắc, thường hạ luôn các nhân viên của trung tâm dưỡng lão thử sức với bà”

Người phụ nữ thọ nhất thế giới đã qua đời vào năm 1997 là bà Jeanne Louise Calment người Pháp, khi đó bà Calment thọ 122 tuổi và cũng được Guinness ghi nhận.

Nghệ thuật diêu khắc trên vỏ trứng - 11 ảnh

                                 *

052EnSH6GsbV-eBEEVVyRPW2m9-ho8kJNZa51ivfKEC2-wYu-huB6EixomV8bASUyC1rvoZBCQHSsTIrzkgt2yYoOqJFM4keYrNva1RSoyUxSv_TUV1Ys83NXBZNxk5LzowYCzFyyWm_OZsBNA


RUlVvAkxR72HH1eUoeBzK6yPGKnWgXqpIAKbHfEY1lwfo4ZwH6JdN0wvSSee7977_rznuBmX3wcFmlZgLN5x3yhbV96SU0GEhUFA4CUj3CoeFA4ncLe6Znvgx1fFlt7Q3XHXg51wSraAEjlQdQ


zkS2JX36oYRWBVVBLRg9w27of9eg7yAkpnbgz2nlaCra_D6sWhTIjMeGGtW1jvIEROUrVysF0KLquigmLaLzckhIXWR8mq-qAgvTF40u7HeomTWoWKVBYd9WdeKkd6iHOvxtIn8-oFuZpBcFSw


qpEwd3ztX0fXX9cexBcSzziiKKbnR7pJpviLb-jpBx4Ol2OV0D32MHp0cGKsiPWzBF8TpOVQAgYhgey5tUs_dlG_sSBIq2lmMSPYAAl9RZSZVS3l_gcS9yVUpjQuhP_hPVHxRf3B8TcfTU0vXw

FTAOUf0eQHW4woE1mxYrYyZPXt0JR1F1NUDKVFzQx4AZ-l1PVRxp7T_iAPH7vIxFuQ0qNSCNO9C3KGcSIrwNizLqdeWlfuvPAGXngglGOddgTgAXnjf-wClc6Twjm1Flz6fFHUmOxyeWQFjCcA


5mCM1vuRx_0aJ-D5nUnf5mv24ZmDu1nL3gBfN3YQ-2Wdyh2-xLgrYtk-Z67W2r4swIBuBglogfnpMjWaEVyiPUSRciZRl7YOvH51KOdkh5moze7SLFBgrhfUrHpbaqhe3M8LGLzFpnhJ7UDkXgjDS4Jo-vxCsKLrngZkMuCcb6OwPhH98aOoiXG5MowGuB20ULkq045aNx49UMYzoAvI9pnX7FU4g-sYDZU287EYj_0mAbDrALDb5KJU6F-R8xVXHKiMpUxAPdiNeyvqlmU_jwb-AJMsbsJZwaBA


I76CWpwJmNRpodxXiNXLSom6A7yg8yju-r01cK5O9olnwXp4zSWYHznyzn6dNROCFkbr9_YwGUte1CJnYYa8jQx3oKh6Hzz1c8Cz3KUgIuK2U_RpcdiTU-fMCbCOnSopFEXDKl7aVgVhiwCrNw

jzHT8eJx60EZqy_WP1I8OU_QoUAcoJwD_Z4EIr8lyg2qD34ivjoM33Di7znp7M5jNjsgj7Brxmmq_OtXgEGpqLoBVJYqUYDDYhUIh5q6POSzJXZnvcH8DKL9ojIgzKibRHrQtpsoNlZBmThZBQ

fwEKac6ECBFztF9rxb3jBybMI1d8d7MXE0wgbzInl7KO55vhLTRoZUUTVWPpip17AONQwlnGDomQ8h6oCmlcfBNJshw6sBHzIVnyVdiqNBR1SU-Z53WRu8FWjSZmnu-1EuGGqITWxTHE-LFeow

eS3gghzukU-UuOOYwQrwXetYxt4MoAZcY62iEWqDaEgD3Z-tHjPBzJbLiqGFtkjqkTLSmXkmZEJpOREueDvJ_ktRkIAo7XSf9Oo5nk_t0hEP9AYkqIqL-T8at9xjeoYP0OKCQrDKGKwGp5Astg


 

Một kiểu…nghệ thuật với sỏi đá -  11 ảnh 

eB3SA6sQwQ2EQqG-suiCYWs3F_yHrPJoMW8rYFJWMGzi_ks_eX_vRLaoZjvmgTgyHudN5akbsFc8OTsggZ3XYMtp-FBv7Of_Anex-bBTof4Y45gCV_zfWNVGXxwSHSSItsePrmPSxIQc5UDM8g

MgrP8IikZ4jIH-M40nWEKx32Ih3a28rBTU9ewoBDCkVKxMIitvk6Y35bbGnbWxmRVB9XOjn2IdUKxBH_johIxlwvHqswtj1sHeclfmJfPUhEMrWWFgRCrJTE0P3EI_zxSGQeFuWkoBAn12ObdA

y1wCwCvE94PqrDDtR9KsU-_9KNrolRKZXcJjPvYGx0XmzVudSivjoHwcMUHhwk6P9geeGAJgkLPogNzzSZVlLYuTCXEENEO3bU6CEBKRD149ewZBl_ab8qSzQAu5xFFOlBploLPZBeYK-19AEA

3eUnAprHkybvkj3JQEsbXiTq0spT1XWxgNx0snKUKwKtDB278Bm4___ZfANrDyO8k189BzDfTGLeuxmxVCnJmIlJtXJ8A-pi6ojgffp-I7pCPGEtApmTSbwFtiiW53N-A-KUCiq72JwbeyTkpQ

QlNWpKiCp47R3nEEvxAo4DE-yo_d6xL2lW14Ia_Q8eOn1oybKM6dbvel4aArT9PNvos_612t1A3mv4O74dF-RnHdDqLExknpNJwzQPXhtbsTRYSDihIINNXmwbwt3em6GG36Njq8hwPcRTugwg

T65O7nVX74ri08djyKVoJpdCBIYI-wAqqlu9RaGTjW3zLDLetOkyLSb91cKsK_yY22Sn3lEAZWi_AtNSAZrVaMiqbSKgEjb4dyZwGdTfgxrM8xB8V_mqXzEtnRtChH0wiDxOlu0F5ZY92lTuyQ

 

qCssGNi9iS0qpB6afmQLPF9jOuPJlYiIAsxhTjqFr2mA6ZbhDzKLOCj06WlnYIKsuf4zJuUERNc3amr3153mwPY9IiqzggDCC99ig16DWDtpmebd54Fms5y0QVF9uucJfU_FFc6EZYjThqkvew

zJTn-KZ7TCzrhqT3SzocSdqnMtddjxKmQQQbEKBK9o4dfkhndXX2KQ5m5s5tWYIKMvI46lYwbygFFD6_ShhC6PGuC4WE5tIqOshz6IY5CeT6RfecLrVtvxxXmx-J-3nlNOQSXsG06vzY6BEQbg

YBVJFJIce5mFVR6lbTy4-LV8Mqz17zZRFDP0OskPcNpGbgEfmRe_x1fwnk-PgLmkzKMLaghSNnvwjvAnhDvMNm3g8aT7w_y9E6goISeYAgRc5Wv-vR1SgYYMlyxMHMHrysie_kVP80rWeAP8Mg

xhBKAkbhxsPG8v1V3uOevneujn8sX5cxz0kXijw6ZG5NwstjSfIlGaR9SAV-1aMsHxwP7afdoMpccY66E2eEUz6C-wAI1yJ121YiNNY95OEbsPGWXuFXMdhNQN9cO0bFNiCpnmDLnGR7GxCe4w

jI1M6HSE6Iy9E4e6X0PY4eVYclMjkNjqwEo5PpmcRuoladGDsC1QJCSZFLIxYe0JgXnzfhl3T-gPD0191BVESvMdMPJDjGQrnRIWnq4cdrS6jw40x4mjpfQXUcikKBUBYZcv1KLgjSufjYj2uw

 

                                    Lão Phan sưu tầm (HNPD)


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn