Ông Bà Nguyễn Cao Kỳ những ngày đầu sống lưu vong ở Mỹ - Lão Phan

Thứ Bảy, 16 Tháng Năm 20204:28 CH(Xem: 1976)
Ông Bà Nguyễn Cao Kỳ những ngày đầu sống lưu vong ở Mỹ - Lão Phan

Ông Bà Nguyễn Cao Kỳ những ngày đầu sống lưu vong ở Mỹ -21 ảnh

28/04/2019

Sáng ngày 29/4, từ Bộ Tổng tham mưu Quân lực VNCH, Thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ đã dùng trực thăng UH-1 do chính mình lái đưa vợ con ra tàu sân bay Midway của Mỹ để rời khỏi Việt Nam. 

Sau khi đến Mỹ, ông lần lượt định cư qua các nơi: Fairfax bang Virginia, New Orleans bang Lousiana, Seattle bang Washington State, Hacienda Heights bang California và Houston bang Texas…

gznIs1mYKa_zMGURN9baU-te4ByELElWTaWC0jwHtuMpm4qZZu81FejMEYuxKIjO9yKRI_ERQ3f6IWIpqRRwEZWJAlA9_loEnMwTWlfxoEWw7cmKO4JAKNtXPTiJ1Byf7hkSt1AQViFjQ2n-YA

Cựu Phó Tổng thống VNCH Nguyễn Cao Kỳ tại một căn phòng trong tư gia ở thành phố Fairfax, bang Virginia, nơi đầu tiên gia đình ông định cư ở Mỹ. Những đứa con của ông đang nằm ngủ trên đệm.

6jfL4lZ7L_cOAgmdba1X9UpGDRdZ-MHBrLj8qVhPDJLa-4uVvh6AgVwO1YsCCj64dUCocNmKNvxXOZMlgvgFGDdmav0vOE0kMrcDGpDbK_kixu5A2aeJMXGYjPNWFYh4LkmT05EFeEcEv0JAQQ

   Bà Đặng Tuyết Mai, vợ ông Kỳ nấu ăn trong căn hộ của hai vợ chồng tại Fairfax.

8wYkagRN9GVWxACo31DOJ_rsx00Om5JgsQXpCAIqdxbiYGLRoMNZwxBju1nyslH_17ML9JTIZJqTQqwNgCMJ7Wn5z8_dvjgHYkHBGkdH6CoNRFUzG9e0wJWW0JYaage02a9D_BYQZnACBKETdQ

Ông Kỳ tình tứ mớm thức ăn cho vợ .


iw4WKRO1k67yjv5luRbsoLBtuSuYW9kkctUn7jWHiImYAsACMJ2o_gNrWjIpKNKoa7sHEr6NhJuuNyPHZkTZPxZTNu_Mv_JyRNoiHyGpHrEE4WxO-ByatZlBY9JZKm8c0o3MtO5n8vRIDb1l_g

Vợ chồng ông Kỳ mua hoa quả trong một siêu thị địa phương.


cODi4WvPfSDh54Rer2FTS1IpeTDnyFiDtAa90a1AzYAki9--L994z727syigtwfDf_P91ESOSB-ZKX2q_JNCVZdNzJ77zGWaX7M_i8kDdb7HsMmm4iG_Ld3QykyghkROFP_5ZEki9XWS47tWXw

Vợ chồng ông Kỳ mua hoa quả ở 1 siêu thĩ địa phương.


TD8v3sP34zS_ytFiis4mDE7fI0DPn6F4qhHOcWjcK3ljStIML_8iRArmqaukN4ldfvJrUsEaPATsw6kRhjy-ss2nubb1ijFXrgQN6zQABscbGuup_dFV_QJnQdRwpSiRYIxqw7EeYLH0eoSmHg

Ồng Kỳ cầm một túi đồ ở bãi đỗ xe.

KmOYU-OcCE0X-1q1V7c5l_N359_MVzBcGN-H9HLATDoS-MR7wjOG1J410Vp5fEvWGsw3dKHu3Mlme5u9L9sUkNVUdhWtPdhOBECy0s-ac5CeHn9qzMMULxk1eDuTrVszYJgTu2NAP2iH8jO85A

Vợ chồng ông Kỳ khoác tay nhau dạo phố.

9BeGRJ_Q97uPk4F23uWmiZvhGdoeiHLwaeX6kqILDMjWUKlRA9FnWzdV5yVrXJVCoR0rd-b7gpuBcdNTGCcN5KJdt1Day7_l7CYJUFn5TdSbsvVjdTN2HU4JsWOyysHafLO3lKZmii4ze4ZGBA

Chân dung chụp trên đường phố của vợ chồng ông Kỳ


ppjsCsx4sqq7TpOkT--xO3iwuajukyPKMljJLLeqwf81Qs7a7hX9NDTiODzeIpfifHZMuBCmZXmBJBiMj7Cr41GZGeeq5vRSgMMccg6VaezGc00Bg8h81BOLLbcF15-E8iKxXu2PiIbU9sxCrA

V chng ông Kỳ chp nh lưu nim cùng nhóm người Vit trước nhà hàng Thanh Long, nhà hàng ca ch gái ông Kỳ.


n6prOiCwbiBC8eYcsu75Dhof0HS8aU4566iVKX_AmcC5G4xgrop1L0WkzLc0dLGd785KgEAmcvkqZl8TfG3xSV2uytptLNW0NpCfiDiO0u6NLPdWXxsN_UiFCYiEkPOm7JQk15fzBzolQlHMYA

Ông Kỳ và bà Mai trong mt bui tr li phng vn ti hi trường ca sân bay.


caqMJC1FKXk5VBy0gHloDrlx06ojwo4exVz-8oaNL_3Ic5qZMPrjNkGWl1OQHxXwXcmktqKxVF9I_o8vMMTJbRtDq4iJnKDhwI-Oxb6MdC4bW3t5rBgV9r47Z0cL8gAOxB3gz9cuDXhvUK1cFw

Ông Kỳ thăm thú cánh đng rau ca mt trang tri California.

2inUgqGzBXMF2HnYeZNViULAXUwK_gWQmWJtjBAFSSOCwAHA5LVLhep_g9PtomkCdlfrCa7BrZTvYwcjyfDTbQhMoGdmuKQI3IBY4I9PsTWkxbtbyB_HkGdMj00_4HX5kVRiSNLD230HwLb0iQ 

V chng ông Kỳ trong chuyến thăm tri tm cư Pendleton bang California.


R3ljjCagSDdcnd1NIYvDsqY-Y-8QoOoJ1a3jDqIggPnmvatAXzGQtfFTAxuYxlp9lyxBwQwgXf1_fapSUlZyYZ1gU2nL4f5YbScfJ5DgOYU65lzcWAM7xSZYtQmyomiMoTbr5HqAtKwPUD1Nsw

V chng ông Kỳ trong chuyến thăm tri tm cư Pendleton bang California


G7FcPnkbF1sS_aIv8-WLRsUarSYhkIPU5ZdE8uBB-kDD5m9KEbRvtuz7wEEEzz-y7Rxz1Us5XujmlBEK2tDKt3j6tibLOKGHPspoOUeviNOMfDAKIO6iQqWgxxOgZ5qoxFG58nEw-vj7t2etDg

Bà Tuyết Mai thăm mt lu tm trú trong tri tm cư Pendleton, California.


baoCLeIs_ABbbRdKJZnVfQ7xcxELre4S0BwGmbAB83kOsdJyY0sxzeMjAK4vylx7fPeGkCld5rsUQDJKvUddoz4RrW4kqgh8NUNCriN5h335UG9l_T0_6C5GwroEZyFsuftoRHWIrBkmia4-Xg

Ông Kỳ bà Mai biu l s sng khoái ti sân golf mini trong mt ln thăm ti tri t nn Weimar, gần Sacramento, California. Phần đông người trong trại là tướng, tá và gia đình thuộc binh chủng Không Quân của VNCH


1B0_B5U6NniHeEvvQowbyPkf4rEEODqSFDJZ7mJw3WIbKxtoOmUk3FSXi3z-ubQD4umBota_RpsPdzhzvCMsOzgfFbh3DDrXmO1fcaLrh-hcXplbpkAIA6A_oeiPc7j_0I6EiHF8IC6oHD1i3g

Ông Kỳ và bà Mai chp nh cùng din viên John Wayne trước nhà ca ông này

l5--HWsOo1TL9gnAEp8cdJP0nzHqqjFYmxtVjgzkfENfbPKwdqTxcquJ_uARVN7QCBnR90AC3jK28gILPue6RKqP38OVB0kk2r6EezNzSnFVxi5d3bN72lGwT5GV2REzk5e9nd1j3ssZFzL9KA

Ông Kỳ bt tay John Wayne.


3SFDkyLuOwTANu4mvs2_iXvPsfI-By4e4BMkXPoZlA1NEjkj-Jb6gUlDugYOu-yZrFJM2RCUR2lDruOinGnwmgp5srHw_79s-LtSBYVK3GmxFKoLoTE4rn7ZQjnUkdQ4kab0jgUDTyzXXSsvSg

Ông bà Kỳ trò chuyn cùng John Wayne trong phòng khách


q4Dc1eyb50YQ-bEGH4U4ux3VncVUtS3qafgcI9MVldE52ly2DElrc31GPuXWhFR7I0BLoC5wgdEELPMxlFJ_3txKw3Hci_ra1hx5CWXC2Km90pjE6WZArzvtCnIT1P3tW8kSK7yYc3s1HclJSQ

Ông Kỳ cùng v đang đi vào trại tỵ nạn tại Weimar. Người ph n Mỹ đi cùng dường như là tài t Tippi Hedren (ni tiếng trong phim The Birds mà Alfred Hitchcock là đạo diễn).

xxlIZUf5G0CkiojSVAERi_ecYYSFM5tHTSYfRlgL8_FyA6KtJi9kMmY1tkwMzMYi8r3a4gZPcVrNQR1XC5zO5dIoY3bdg9Hw4RA40tc3uA_jjWM7eipf55v0JufIZRGyNJRcwS6QJF_hETsKbg

V chng ông Kỳ ti tri t nn Weimar.

RuGZZ1fOcTVsSiXWaDL9nSuvCAsBfUjCOFZJfr6f4fRvYtqBckaj5fk8Vx-_sek12Sx650tfefYRvG3faXq40dVR9UX7IQMzqGgb-exASmshINKaKWaUmHDP4TjRanoe_0P-p6N1jNE9XV0Taw

1 bức chân dung của ông Kỳ.


I7hat8011NlP5jQvaO6hHxnO4G0z7cZqQBz2XP4n0m7pEC1iNhc02YKMqcpOSuHEdzYwuQoVdnVkk4Xy-QYBoIwsKBBgtxlqp7QFEBa3-1sxWBsJ__CTrtBgIv16wOexI9NlSeUGuj6gp3mFfQ

Chân dung của vợ chồng ông Kỳ, cùng bối cảnh với bức ảnh ở trên…                     Lão Phan sưu tầm (HNPD)

 

Vợ chồng ông Kỳ chụp ảnh lưu niệm cùng nhóm người Việt trước nhà hàng Thanh Long, nhà hàng của chị gái ông Kỳ.

Ông Kỳ và bà Mai trong một buối trả lời phỏng vấn tại hội trường của sân bay.

Ông Kỳ thăm thú cánh đồng rau của một trang trại ở California.

Vợ chồng ông Kỳ trong chuyến thăm trại tạm cư Pendleton ở bang California.

Vợ chồng ông Kỳ trong chuyến thăm trại tạm cư Pendleton ở bang California.

Bà Tuyết Mai thăm một lều tạm trú trong trại tạm cư Pendleton, California.

Ông Kỳ bà Mai biểu lộ sự sảng khoái tại sân golf mini trong một lần thăm tại trại tị nạn Weimar, gần Sacramento, California. Phần đông người trong trại là tướng, tá và gia đình thuộc binh chủng Không Quân của VNCH

Ông Kỳ và bà Mai chụp ảnh cùng diễn viên John Wayne trước nhà của ông này.

Ông Kỳ và bà Mai chụp ảnh cùng diễn viên John Wayne.

Ông Kỳ bắt tay John Wayne.

Ông bà Kỳ trò chuyện cùng John Wayne trong phòng khách.

Ông Kỳ cùng vợ đang đi vào trại tỵ nạn tại Weimar. Người phụ nữ Mỹ đi cùng dường như là tài tử Tippi Hedren (nổi tiếng trong phim The Birds mà Alfred Hitchcock là đạo diễn).

Vợ chồng ông Kỳ tại trại tỵ nạn Weimar.

Một bức chân dung của ông Kỳ.
***************

 

Số 190  - Chuyện lạ :

Giận mẹ, bé trai 5 tuổi lái SUV đi California để tự mua xe Lamborghini 

May 5, 2020


z2Ps6MDA-iueArCWTMfOCSJLKioYRWmeZ4kHAxgahasq-gJ5Muka7Uxd-5O4XbuPFW5BsaOg0JlYHAulAAiYu4v42-AVeJpmc_ZZ89YruUWgrb4jUrKH9ZXSJYmWa7QqBy0ieZooSZhEdxcv8A

WEBER COUNTY, Utah (ABC4 News) – Cảnh sát tuần cảnh xa lộ Utah vào thứ Hai chặn một bé trai 5 tuổi lái xe của bố mẹ ra xa lộ. 

 

     Một cảnh sát tuần cảnh xa lộ quận Weber ban đầu để ý đến chiếc SUV chạy với tốc độ 30 dặm/h trên xa lộ 15. Ông quyết định chặn chiếc xe lại vì nghĩ tài xế bị say xỉn, nhưng hoá ra, sau tay lái là một “người đàn ông trẻ” mới 5 tuổi. 

“Cậu bao nhiêu tuổi? Cậu 5 tuổi à?” Tiếng cảnh sát Rick Morgan trong băng. “Wow … Cậu học lái xe ở đâu vậy?” 

Tài xế cho hay, cậu đi khỏi nhà sau cuộc cãi vã với mẹ. Vì mẹ tuyên bố sẽ không mua cho con trai chiếc Lamborghini, nên cậu ta quyết định lấy xe, lái đi California để tự mua. Cảnh sát cho hay, tài xế này có thể thiếu tiền vì trong túi cậu chỉ có $3 đô. 

Cảnh sát Morgan phải giúp đứa trẻ thắng chiếc SUV. “Cậu bé phải ngồi sát mé ghế, để có thể đạp được thắng, giữ cho chiếc xe đứng yên khi tôi đang đứng đó,” ông Morgan kể. Bằng cách nào đó, tài xế 5 tuổi lái được chiếc xe từ đường 17 và Lincoln ở Ogden xuống đường 25th, ra xa lộ 15. May mắn không có tai nạn trên đường,  không ai bị thương tích. 

Công tố địa phương sẽ quyết định liệu có khởi tố phụ huynh, những người đã để cậu bé cho đứa con lớn trông coi khi họ vắng nhà. 

 

 (Theo ABC4 News) 


                                                                 Lão Phan sưu tầm (HNPD)

 

 ***********************

 

Số 213 - Hình ảnh đẹp : 

Hình ảnh đẹp cho ngày Mother’s Day 

                                                            21 ảnh - M

 

3h7gdj5bvuRs-GfYbBwEAUxW3UlJjnOOVsjCqhIxn4YDlDCAFzXWQdkumilIpRQP8pGFo1WUgBc26-dNUuhRyHl2iTaWTAFu80wVxgb9WKsrVqClTZfSaSK9_qO4-vKnFDbzf99apoJPgwqdnQ

 

ljEXfakRTQh-LGrJrVR5mQ--Mi9tWhNC8oDkWGgjoZ3fWTTAGVjC_Td4Absojz3i1vpKBf2r3woh_c9hi5EjojoGj_KPcIir3zGxh5psV0knE2wSLzBE3JItb2rq3Xi9zqZpdMedchvfYVAYKA

 

lvsb7eMf0JhaPkhteKeIUc3wCWkJRyzHXbt5QK6JCA-Peqy_h1Kq5qgzo320nFOeGhYFHRPGA8mUYQO0vJRFMMRPoDra5sbwKRTJqSF_fowM5DjtdclWtbClS-w164Ifg7o5molLdYO8nBRMiAZnEr7sb1KvsvtJao241IvJMPNjpu8FmBNxbIxiBITOi4sUQhIKqfTNwDygdjXUkriOt2YeoQmLZkwS7X0CGvfH-tAkvI6X4ZYRP1slGY7SP7yu7kkOn_IMTgSesPSvLqYgStQScxC3ElpTX8Sw

 

mFwydggvr5w182-z6u9CLZOVhEAoeXDfZ3tPFM0Q0ByF87I79oz-XHeW4n-Lux8GWTA2yOjqmxjdZPH57S9ZIraab8p9V9AbqXrydpmz851s_LvkNCdsPNdRkEQ4IFgalFSJSf-X3XOUkTwwNA

 

bDdJTkCZr-6LtsI_r7g4DINDnseLbE8QHFcMqGkKYFAtQr-Od2-2NZrui4vtazhye8GLsZrRZn5LG3W7eG5NDOEu8bRdFLw9Oq-wpy-cLUdbEnQo_6MMx3UrWrjZkz8lrG_Iv4-KQbOQqb_3Yw

 

b-KiE_0S0sO0CobaH2gVq4EVQi9e4Go9o7W4VYMsRvakBmnrj5r7mDFoK7FP91bzNt9ldfRQYB77Z1pJtnmWuUtXJMkS4mbHSZMR9y1_UpBteQagqvQALTfXkaL-3HXxhGHUN9VemLA-LAb1fQ

 

k3rxUTRfDpuSJBGuUL1ezigyxLCMmlQDECQDlEGHqYIGdEpB_Z5CGZIfTHHKZcI6UNfBGZQ-xd-KEyW_IOH7OLvNOBeSJPwfo_3BNO6bXd8PgbmOqeE8478eWwMGUM6Pke3sSxRPKopqh4CFDg

 

PrbtIligI4dLTqL-3BTki2m7wxA0jf1zuFxBL8IgQEaxTUWUSNpPk5QJ1luglfxuZI0DzQbbLnPWQPxTtxUFwLbnZ-brL7XRYi0aDEQVO4euE3cHUlD1qw2QQlqxFgjwzGdETrFjz_dQj-ye5A

 

RsXk60PPus2CMZB2j60a89h0KPDX_Yg6St5e5eXAaEB-5MJ-VG9l8_y84EfYTsAtU7rK6aMcwyPDPIE6SUBj2OyLbJl3iw22mhzyAaLwjZb7a4mOv7ZtNFosciOXuCU1I5YoYoUpiRPy-OM_dg

 

_6gKlaW0GD5OwRrMuTYxcmduv7bAqYd9-Xsp694s6XmxUtsWUMVMX6ISo2Gtq9Me-K76McBAh2cpYZ7vLr2ekgUfGyQXDGrG3KS2_j9OK48RSvZnhwTow6aHomERSComXeHB2hPf1QPXNR9xDg

 

mSkPUnyc4X7oH8c-XVtLp-z1d7gpWuapEeNtzpaMkoBgV5238_Cztmp5cpclcDCG9IxSlapcIiIhMd9QcLriVDnniETlZSn7_w_j0KLDkuYsb6jCgvu_LSY1d1EreIliMgBZ5qDFM-KKgsZe0g

 

RfoypyB7OxFSanFicgQ3Wm3BP_fvh6OTkLWjTqGyhvRQt7fJJ2pzCEt9_bwkBzugAKEuQINCQjA9vjUG0sGbrWxDY1uf-oWRUG3k7S_UsUqTUbCbJSW32Vj8lPgFhFG-UBnbJM-uIiR7Y3eFlA

 

Dx5Gswnzaj_6m9qLVsE-qUKFqAxmjzv0haFDoR9OvVgqdoBavoQ4jqIfQJkVpCTULsVubLHCoYa6eMK_Y_9nAH8Mt96HWawNz18CEhoP5g664iqFYEyXGAtO305Qgl_kfMnwvndZisonDWwkJw

 

GgM0zL6PbjucBbzp2H-_YKOClC0WzQovdHXNJYd1DRYWYsfiZLkHZeDcJuHUonxcmtI9JlJa4ccP9n7q2Hhul_wad8Kg-XpdTc3ndettY65NGUJI0lldEdy2WUaN3OOZaCEBZY8YY_gIJ3Ye-gg_i_bWaTG7cPWw-kVxcGHo69rwQNQOcjFtFG_ThI3Xjt5DRQ1uTqW0ujAkbF0qt1CvG9debVamM9eRYmiOKMXzxs5ty9td7LJPXnYCflmvcSW1hNaM59f0beYqh4sLGL8bJgsp27PXGVjKt7mw

 

xy6-mnclu2tPeHthqWBhjVZPqG65opHtkduCuzV0gKf6QigQf43LAvK5a_CvaotAV29hrce6g8Qq20Ao_9g1sW6g-fmlXnFEKOniK7BRYCqhh4h8KJlbj-PD6cVlNqOgRgesCNZdQxVf7srGbg

 

zSTlEuU6O-UvMTuVG2-OgfoYr7W7acXkIEoKCG50fZKcL4TZp0Yq1InpsTlyrlFvKDiccdh3bPyWwtQKitRSqzr-a1N8HG2AaDKScuxHoq2aYLfpS0J2Q3NvXPZ7VMnssdrdjeJCYtPVIHeiqw

 

y3BDGKgMPz0OZLi9Efd4FjgyFROyYdjIYBi21Td1LBKw1ttGgBKsyofeaTjtcK6n7ExtqjRyJJgY0EM10AXEqBg2lDMbzWgW068GGw7ogKA6clv78mzmsm5KE9KVASCZWdrotKWfvKEmYSD1BA

 

mFBrKX70Qh7aSOmEKdH3W6sbZSvl7lVXhHDyEe-26uAJtgYSOiyN1geL6v1gZ9QL7TQON9GREaSbb5Jl1gj9FiMtbypH0BPWRT7BamGbC37JXjk00XxFF1dr61gm82OrJiz-QqpyHSpktibxQA

 

eED8gHFQF1GVH5YxcBEWl_K2b5CX4VRT2gtBt05bqNAKjj8tqo9xIqFI3VVmn6b002mQlkanKIfFMhitfPxjXnyyPyjs6vYaoWXplVb9i85aBWIehJOtHGV0I_ECg7pca6NDcoPu2g2_gcqVDA


                     Lão Phan sưu tầm (HNPD)

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn