Coi tí cho vui : Vài ảnh… đẹp lượm từ khắp nơi – LÃO PHAN.

Thứ Năm, 13 Tháng Hai 20201:21 CH(Xem: 1411)
Coi tí cho vui : Vài ảnh… đẹp lượm từ khắp nơi – LÃO PHAN.

 Số 23 – Coi tí cho vui : Vài ảnh… đẹp lượm từ khắp nơi – 14 ảnh

6bTiFmvyv2iiM0CkBtWIqJgci9BJZ2OJLsUr5vjmj5DPlZ6XQb3ZVkPU8MhSC-5wh1HAGrGIn7CUoyGFXIZjeTIxsTbvnSHRdrrH3cvzKyJ1P2590cYRIbkEZNzst2HkGfMvvU3-JkB7ERudOg

wKaPQpU1UtseRLBCA7Jw86Pp3AK0_04_fCurEmSXnkUvH7BRaPlmnVekplsG0MBb72j2rUUGj5PubQtBn2YeY_EsCrKo5bP7Lgx4JqOIeor9JLv9D6Q6iP6MW7DRFwz0OOW4Svb9p-5Cwiruzw


   Ngạo nghễ hiên ngang trên đường


VOcKHEcljeRJGZtktOLjwlJ7Mn7NF2GiFSbbU1VIC54HaKxXkG2beooVEDfyIM6a-tQ6ysO516EuDxgsVJdZ9PWCz2wRBGnm-Lq9jSjXIkQqv45smWfFrUDpZbteJwUuYUXh0YOzD9WbqAqGxg


Thót cả tim với biển quảng cáo.z0k0cmJGWDoknH2q5zA5h4HNWZ4Hx1qBVMekWJeTm7MqS4t9clyy6tcApX5xKLJ-yxDs9CoOH92a_WNLtSEKn6tmlMtGad00CONdkdOPUV4CgA5IajYOQB8QJJDmkzsiSFvumJzpyA5P6XfFSQ


jy-qFkP9a71lt5QAGQoysqK6pN1Qidik72hW_6SiKYtBeXt5moFmpDL_X1YAsfWGqEXD7dIo0ItKhfP4USS8BhxrHCpBvvzyG6f2lOBhO-h_63lRF4NGVYL3kHGgonVQ7dn3_AhLrFoR0ervTQ


An toàn tuyệt đối trong lúc nấu ăn. 
Đem nỗi hận cả vào trong giấc ngủ.


2UQcq-nZ8nNY62U4c0CshhGQTJ4u-TYgZ1tnFvv1LAdTX_qtlqSTtuQBPMzNFn5chfSJpG9BybuJOSzqCygJFV3Bpz3oyCHtYKVFc21G37d3kr5kpX_QSSfcouxGNUZ49G1KHD-N6e6WhJybJw

Cô dâu chú rể vào đây là để chụp ảnh cưới chứ ?     Trẻ con không có tội !k2rGB73JaWLyja3x6Z4d50cMky-Kb097UVSFQrIpLV7o83_vJnP2uUE3Mbkv8i39xVqoVM7HqZH4BLO5ZNhyBtqL_nafwm7CoZgEs-cmbk1_tmLc_GgdeSQfhXilb-DgK-gocW2RHrQoN6QV_A


Không cần ra biển, ta vẫn lưới sóng được.


Okrt81VagtICm00DAvJ4stOdvkVGS2XIBr-TkTf1TU-N_mLCCHqIjwGGapL8SOS1MM69YSXvblrWI5W4YMv74z3mD8OW37CJUTY-Twm4R_IS1vwmmju7dRMCuHTZndy21QJZMsSgFSoycQ7Zhg


Thế này là khỏi lo  bị chụp trộm !


6ytyHQV3kyKiXsO5isdDMfkWRLEEP8el9ltxvbK7ZiEE5IxMOY5FTyuQmeRG3XK005e38CptUpmbQph5-zXEbRTc8l7JH2js6RVJQdZyqhMASvyItdMvP3GTwJaDXMVBf3GqsXlXHz8BYuIFfg


Bấm máy đi ! Mất bao công sức tạo dáng .

eY3pBi7_X6GaLYUdRg4xsl95Uw8hl0lt3B807NMsyJ3wFE5C2zJ_cnPvfb5LvCOqDA3F27Pf2RR7DCUfmGVwL2b52ErUBG8e5ohvRXYGCYrEKElGhvvL82uoOyNOarmj2lU_xL9CztFuzkp_ug


Quyết chí tu luyện thành tài !


-CoZ1h6zFAzjnTb7vllk3JURYXLKzZijFvPIiw7X3SwtYUi0KVeN9StX4NEc3AxYlQnUTW5k7IVN9Jh21YZnpgUXuzh6MvsG3RJT3TojXtbK41zzKMBwAWxen1hhpLRhmOUBQJU2CjxQjRp_Bg


         Cái hố này chắc là để….lánh nạn đây !


7EkRuQASIW2WZxjKhnOR4D2GBi7njsi7t6ui4Klm8rgpkTFRqELJOlYyOLplAar9afKCVWZGzA3ODEozUSoRForNnZjz0fnWPU2vzHPO8ODdRMvQaxQ35NmeRq9rZZ4QjGWlehnWSz95RyJdJg


Anh chàng này chắc là…không ra chi !Qf8ufHKXyNrks32nvIOU1OxQ_BjNIWXvrbHmdTQdCyL8wt2tAuJdt8VzsNcLTNujJgTgaYStkd9axhGRlXgigJa6gS_1Y4KxoXYp_fl7uC62TDnkGcJ7LEdTvYf0f01yWhuMuNrHeOjgHjba_A


 Thế là công sức đổ xuống cát hết rồi !


lV9u8NJKsr3AuvJwj-gtPZbJuv-tbKBvqQ_nwBv-P1mskHMbrJsIOzFcSnIJGpHKDUmkIptmI_nx7GbqKDwqF2xo8iryFoUumfJ8mYhKf_3sGCpMWMsnYfIIdP6tejBHYIxGp7RSIO_uWvg63w


   Còi như thế mà không tránh đường là sao ?                     Lão Phan sưu tầm (HNPD)
 
 

Số 24 – Coi tí cho vui : Vài ảnh tếu ở khắp nơi – Cấm cười – 16 ảnh

                                       ----

neyQ4wzoeJ3KZvdFbglMz3ajnq7_uAur8_CYFhpd5yfNttlV6Pp-eFZH5JhtEaJMWCuMYFmWROtSNgo-WSGij-mZcuKrrLL-pxaS_PxD9CeHVk13tNcUNaeJRwfTmV9RCzNUDFBNlto3wZL-bQ


W16-1ufgOnXDox9nORwdQtdwc9LWXisFC0PorAITsR0sOyY2v0lFNCnItrdzbi5l4iuuSJTiRWGFV8BdbvvsBD9qjqx0wjno22wHnKg1xqZsGm75iM3Pmyeo16XKqdYQqFiQHPo9Nc2G3McKrg


Mc_fWNsDi3aPjdZ68wsQjc8aPMRKtawZkfdQa8iE33ckuCbVEbQAQeO1GeDjm7FRL6wbOvD4s-QKb2oe6t_USZvkuxlNPc2h90OvrjsWm1nvtcxxKvoMU5LtiXdv3-qmaypGsoY0cCW-Cdg4kw


2WRfC1UXSdKE1MQlfvxnHL2WCG6jV2Cgz4SK_B8I4uxbsiRIIo83PIzkagG_zEQRxA5ZBkUAfZv7yGGXVU5AbNElrYuUv-ZnyspWxyKhGZmkRblRclpoSrvjSvHNCypazUZOvQyRvckLbDzw8QSwj4wA1UaSNWvQFZwm5cNeFVXmwN-FwSF0ZAYGlONrZlKdvjQ-HX_twIBg6bF0Wub2-RUwFGiqhRoX2RRJXVNmNLtH7G16ulJrt0MPKKc5lq9kQXdVLPqJFgLeWQpVTJ3E7xjwuiHtwBtSEe3g


HhChvRdYi1E38_XwZ5XxaJ3qjR2f7Xq0a9hNvBHqhn80GNg1HdcUf2cBVOnEEb6zJd-J2ptve_N06d5a_t2t_KFZ72AZAnTWuIda_Z8oQGu7thZoEP9xdo8kCUvNQ4ymLGvcCUG1rCzH6Y4fRgeit4CdrTbMiKoXnW0uzUVwfGSTR2BSu3-LS81aMwDvPYhGC1F4wjWduiT4E3T1D0BS8hdq3NO7_82CZWpMhpz4CrySYiOrs8tpGQGezaHQNIRlVarq1LBOas1vbX1jmhE8IcSwp2gHhSzp6IVw


y64whqtUm5ACtVP3J0nukHc3NnpJ-O1NgvRTNtLtTCekqyRArkv78mLHZYmVIQbjJ67RKQmph18Syyo600XNwkwouJ-ju_ytGTzgn9i9QS9L0BqOtfVO7IaBy90NHs89AfL0j9IgDvyLR0SXuQajMZK6tCZShEDQXpwAUW1rdYjkOcqpXt1_wHwrNCYFDS73jCt74prPL34nni7pNyFFda74p70wOYjJoQb6rvBplvnNeQWxU2nNoN3RFAaOlHk7Xf7FEeh_uY1TG1Zki9Ry9p-ZH4HpnLTj72Sw


cyEX5NyVuD6gprEz9TTBdOe_AliwSEAmaAqBYcPWxq-MxIA_7oPvzcif-5BtnWLm4waJSlMR2d53zmiPTFPk7kH23jHETbqO-qeJLDdj9yuIiIvzw6HEvXIWrDqyZwtESdE6dvpXHf_ADLu1SQ4O3SXP19q4JNae0LN714l1-SrW-gdECkjnnS6rLeJvqKSRD5H6LpsaD5tn7-DjcNs4ots21S9vKRdGVgI5Lrcz45BDp9vhBjmA0H0RyMvA3JItp_hYx3o-Lreob9DO-eu2v0k1oYqv3i00EACw


f-Rdh29qlE-sVX7Elx81YzlVDff4nSAeqN989rslhRBRNlOIy8DuKjDtFa5foRr6UcQeqgd-lbvcdFbnT9zfTbOSxOZxoBxI-PKevI0v__JwilwG199kdJuKsIJ7BKIhAjtjsRnhkhHBTchExQf2xDxrl_usILPUrzyMpKkrCqEC1Y46av1TorrOebll-_kKyMDs2mq-CR0_2ZSypgwqp6RTipwrn-6-E-yCavqDXqhIdP9GGYybNAUPj9O-66UeZ_93Z6G-ZqkoeqquYCBIzneaQWeU44FG6AMA


rwPzHBBMdokZJOr44h-JLOxEqR69xN47B_3U4796McOaG4bDATZMJmTrUyX2dcieIEqGBvOzRvGLqmQ5GMbR9dFKbIQXSP0EtECdFScL6p0gSsMzxmmtT_7nK993hLQFEvTKNmiRJIkMyvk5ZQ


Bcfy0Z-jxxY9bHioozE3LR6FNGyQ_3jR1SmySLnPreiDgJca6zuOGEEZGtmYLfefIJYjYp6PWLCvU6CcPSTN74_687qsG9hJFoxT-a8ku0Ssy0fIwh6MD50FtC8JJNHq2brxwFqycE9iaOkJ-w


1LgEb6M0aEJw_scDPQE17GDEvERzqggmHVYB4GYU79TRe1bR8b1UBcrD7VJzcCQx33g5g_BJRWHigCyQc4MylPx8BLrBf66IStTSjsvH2dus56oQEKFYzRVojqztN-xaHfZDqUzBrRTeDgtgcQ


              Lão Phan …siu tầm (HNPD)
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn