Thơ…cà chớn : Hình ảnh vụ xả súng ở El Paso – Texas - Lão Phan

Thứ Ba, 06 Tháng Tám 20199:20 SA(Xem: 1129)
Thơ…cà chớn : Hình ảnh vụ xả súng ở El Paso – Texas - Lão Phan

 Thơ…cà chớn: Hình ảnh vụ xả súng ở  El Paso – Texas

               -Lão Phan                                   ---

Ngày 3 - 8 - 2019, 22 người chết , 24 người thương


Eb_dV5-NlmTelJtxJfACbvL1kMgUwpSJcIBuML7PiWG_mRaQfLt0XM3oVbLGv1sI4SBhCIl_H3D5rm40A2vC4gkRZcUCWrwY9B-OMFLPr5jFp7RE9tV5faRn3ywE-CI-E64o2texzAgL1ZmdjgXLJm5V7heb720OVMuLx3k4flOC0r14ppdR4l_c1b5vf8obJkUXhHDXvgFews8pIgK7EHoJKWdRLiwof971vNJ5SjQAkIngmb1jbNRSFLhuqYGtIzBUJz9Z-6sRoMKzG0DMMrGStKpYAJIz0ALw


IQw20jpdg1SM1-wI7QCb6_pXna-msfHrdjI3CuhlfmR7kskbE_qtseuJuScoNszaMkjeoc7x1fWrsfKaL6rWLNLv-NmU8sLyrpiERe9641XcHad1uRufJNi2H_FoCufYnORKlp5jiBBC9uBrxwWnvPJfwe6WFZIy21Q5IiVZEtbF8EA6gAh7JUuwfDULBmgJikw34qpVFBDSq5GSrEkKo-49nBliIZkTD66hbxTJhoapReAkFfvfpRkibGVpk3NDskrddrgdPkMm9EKYZTnMBIqhJOh8jwOgg4Pg

m-DglemWyB7utRfURlE2-IAQZyjobJNEOyitYhA6R0jPaEBs_iSFk8IRGuBL8xAFGa2AWTVuUKL7KBuMEF4_yZJ-18Mc9K_WJDVizJba-1PBLyTXcnJljV-18R8z72xWOr53Zx3yNpYFssJJIQfj3BvD2FPBK0oDYTSs_OThwT7vTTgVKP_ZLSoJ1UOoJ3icQokwZVQLgX-YamiOJPUTOYqi--dbwjOxEP2jLyKfCFCisYD1LjdhTA9JZN9VV7VLuHfTmq84qJsI94yXVTSJYJmdtSLpZ8lmxKbQ


vceUCciGRHNwykjWvawrkxVOr9TtaDYdTVamzvk9qjcXdses4rtr1tk1g-dvCLFDxv-ibmHkd2o-I3Sn8mtcZsH8esSgk0tBjRzZe5gfGswPKYQ_SX227n_pcQ9MxK4ii3gDVgxGkxhAXA2GMwXJf2QdcSVnQCMW6FfX4CiKWf0TA5p1UcWSjBUdHROBN7U3HKe8RUM6yReF9BXw3M7UWMtop6Hyq6707TTzi7xm_0Pg8SKhPeduIY838F0_oiZjpKDacSGqWwsMSiIr65pNEhnKAcBLTSCU-t_A


reiJlHR4OLhZjHu_C9L5w4X4YA-La26mVxRyhPQUBpNucouMnQndAXPTLtQS4o5FHwBAehEujQ_9X8ifxbkIWdwviYtvfmgrqbv6Ij3Udd_NMgdLh2_thDvF6ENfPNQRnemSBWeWCmYB4ZWb5g


Thêm vụ xả sung thứ 2 với 10 người chết


_hyTB1B_JZ5mMd-POpH7UI7s_-9WoeDnTeEPiSIP5bX4PDeBit0pdszEkQ6NzoTUMWGjGqeuAGNE9__fiZ6c417zilx1N5zpyBCl9w2E_SY9ESCR7WqOrX_LMbmQ85YMXotq8knvT9pvFhRFjw


_2HucDRR30DQK8TjGZMgU7I8dZilaDNhXWzn7EJ76df62XJZnHoC6cuyX1kH9rE35M44ibaY4-IEFpc1f8EDktoVkphw4x7CvgUdzz3_yKoHFNrFzPv9rUkWfk3kF3v8cMnOJQLoJ9ttobWdew


Người Mẹ lấy thân mình chắn đạn cho con 


JgQT8Gjqlqn5E3Xe_Wa1YpmVUkDp9CQ2EWa6Lut7_YJTa7l63jX5LF0gFNqBg-3AW2lX6BdUi2vXy56fnUaPMWuH0bY0a5lXp4lgFbUdz33rV1sXY__qPpmQ21-_t_cXEqCh8uRCzbXs8hKI0glL1TVAYCmQi1TzTdOvJYNyUeFkz8cN4bUalBelIJ137F1OXFE7XukRu4kqd7fLTRkp1p6RL8BPi0vVzQtjWWqL48SuTekt-oH9yMFcoO7rGrm-IIFNC1_Bjq2uCMaxUrmq5-1C1X56SuYTZavQ

Nghi can vụ xả súng El Paso


O4gh49qYJn5QJosoPdMCzUf71P3DBAw86UVZIlQbL9691c5esnrhaW444qHceD5_bmO1_pcAtXkpC9UM9xnAyveWjOptmUXgtGur1ubA0Curr6CPUYWOwWPJ9P8Cx6EnpNO4zyGNCdK3bVOjsA


lhe1yOW5GPkpvOkbVFkgspXj6RZnByY3DQAnJA3gp1oSaezpNDLAgyrws171L5R0nZZ0N9RMc0azBWef78uHTdP-T8zPomTQvI0lwahzbSLnGWBklfj0K9PpCQAvJG_Ui7mBzOnk3tYgc0lyoA


TThống Trump tuyên bố treo cờ rủ !


x9b2v4dZudaLPOTcHxhMZGGjNxLCsfsqowLwX8uLpZLc8D7EiMP4Dr0eGqgkxU-BPsfj7JdzvyZDDpSfTcTEHNPIHTHUZE6z7Uw0ki55AQokxkER7aELnVGoqdOrZBT58UEqtm2W0-Q_M1Xarw


Nước Mỹ rung động sau 2 vụ nổ súng.iec7yFvAVWaQAKs9y2bLf1L2QSLPZ_5ovFFZkqaPnA6u-PF86H_wOxWJzNCjSYRRUuyb8xvlBzsPAklBMzbcZZ0pohbiri3zF6Jxgrlitc5Qpdz1gvDd5rkskzAGuKEHiATjmoecva4D8OXxLQ


Kẻ xả súng giết chết 22 người : 21 tuổi đây !


u46XKzW_fphsbDk1PFcN0TjeDwgg53v3OzzBuCKwfw6Fpa2oerWOnym8hQj63J26XNmpVaWU-4zOY_0ReP3UGmGSRcJB58ZK7gSxkqTe_SkgbCOzXJt1Ayp-Yo6qRz2hiPoDN9BybcEKjeCGgA


TThống Trump đến lúc phải tuyên bố : ta có thể chấm dứt nạn bạo lực súng đạn…Khó và nguy hiểm  lắm !

                                      *

Bạo lực súng đạn xưa nay

Phá tan đất nước thế này mãi sao ?

Khóc than mãi mãi nhưng nào

Làm chi được nó, ai nào dám tin ?

Phi cơ, tầu chiến, bom mìn

Không diệt được nó, trăm nghìn khổ đau !

Phen này dân Mỹ bảo nhau :

Tay nào diệt được, cùng nhau bầu liền.

Một tuần 4 vụ liên miên 

Giết người khắp nước như điên , như khùng.

Người dân mong đợi anh hùng

Vì dân, quyết diệt nạn khùng, nạn điên

Giết người như ngóe liên miên,

Buồn, vui cũng giết, bệnh điên lan tràn.

Tiếng kêu thảm thiết vang vang

Tìm người tài giỏi lo toan vụ này.

Ai  người quyết chí dẹp ngay,

Để lâu thêm nữa là bay... Huê Kỳ

Xưa nay nổi tiếng đường đi

Ấm no, hạnh phúc kém chi thiên đàng,

Mà nay chúng phá tan hoang,

Kinh hoàng, nước mắt tràn lan phố phường.

Tràn lan tang tóc, đau thương…


           Lão  Phan (HNPD)

Ý kiến bạn đọc
Thứ Năm, 08 Tháng Tám 201911:38 CH
Khách
Cứ mỗi lần , người giết người , bằng khẩu súng ,đặc biệt kẻ cầm súng là người da trắng ... thì ôi thôi MSM tha hồ chửi TT Trump . Từ thượng đến hạ viện , từ thống đốc cho tới thị trưởng lại có dịp nhỏ nước mắt cá sấu , ra vẻ thương sót cho người không may quá cố hay bị thương tật vì hành động điên loạn , rồ dại gây ra .

Tất cả đều đồng ca , khúc ca muôn thưở : Assault Rifles là thủ phạm _ Phải bỏ điều 2 hiến pháp !!!
Thật ra họ cố tìm , cố đổ tội cho một cái gì đó ... mà nó không có mồm có miệng để tự biện hộ . Biện hộ cho cái tội mà nó không làm , nó không gây ra .
Ngược lại , nó đã giúp dân Hoa Kỳ lập quốc , giành quyền tự chủ . Chính nhờ công ơn đó , khẩu súng đã được trịnh trọng nằm trong điều 2 của bản Hiến Pháp Hoa kỳ . Qua bao thăng trầm , qua bao chiến trận , khẩu súng vẫn được trân trọng , nằm yên bình , nằm trang trọng bên dưới điều 1 ; để sẵn sàng bảo vệ điều 1 và các điều khác của bản Hiến Pháp Hoa Kỳ .

Kể từ phong trào Fakenews khởi xướng của những thập niên 60-70 , ăn nên làm ra : Giết chết nền dân chủ phôi thai VNCH . Những tưởng thừa thắng xông lên , sẽ nhuộm đỏ toàn cầu , ai dè cái chết tức tưởi của VNCH , sự hy sinh của miền Nam Việt Nam năm 75 lại là bản án tử hình cho chế độ cộng sản .
Từ 13 nước XHCN ,sau khi ăn sống nuốt tươi VNCH , Liên Bang Sô Viết tan hoang biến thành Nga sô , Đông Âu cộng sản tranh nhau xin gia nhập khối tự do Nato !!!

Đùng cái ông Trump đắc cử TT Hoa Kỳ . Phe tả cuồng điên chống đối , điên cuồng tới mức chống luôn bản Hiến Pháp Hoa Kỳ , không công nhận TT Trump là TT nước Mỹ !!! Biết bao kẻ đã huyênh hoang phét lác :" Nếu ông Trump đắc cử , tôi sẽ qua Âu Châu , tôi sẽ qua Canada ...." Ngay cả một vài thân phận ăn nhờ ở đậu , cũng ngoạc mồm theo ăn có .
Có đứa đếch nào giữ lời . Thế là được mùa của MSM , những kẻ sẵn sàng bán linh hồn cho quỉ đỏ để vinh thân phì gia , để nắm ghế , giữ ghế .... lớn họng chửi khẩu súng , thay vì phải cám ơn nó .

Vì đâu nên nỗi đoạn trường ? Chẳng ai điên mà tự nhiên vác súng bắn thiên hạ , thậm chí bắn ngay cả chị ruột của mình !
Xin thưa , đúng vậy . Chẳng có ai ; đây chính là sản phẩm của xã hội , một xã hội bị đầu độc bởi bọn Libtards cấp tiến , tự do quá lố . Tự do xuống đường ăn cướp ! Tự do chửi rủa cảnh sát , thậm chí bắn chết cảnh sát ! Đổ nước lên đầu cảnh sát trong khi cs đang làm nhiệm vụ !

Điều đáng nói là TT Trump đang nêu ra với Tập về fentanyl xuất cảng lậu vào Mỹ từ China , đây là nguyên nhân chính gây điên loạn và gây bao cái chết cho xã hội Mỹ , thêm vào là những tiểu bang hết tiền mua phiếu , mua cử tri như Cali , Washington, Colorado , Connecticut ..... đang buôn bán cần sa cởi mở dễ dàng !!!
Khi get high , tức là phê vào rồi thì ta còn biết bay là đằng khác !
Vì vậy chẳng riêng gì giết người , họ còn giết cả con họ , cố tình hoặc vô tình quên con trong xe dưới trời nắng nóng ! Vâng thuốc làm họ mụ người đi , làm họ ngu đi , làm họ quên đi ....

Ờ , mà MSM chỉ chuyên đề về Trắng bắn Đen thôi , hễ có dịp là tha hồ kết tội khẩu súng , kết tội da trắng , kết tội điều 2 hiến pháp . Còn chuyện Đen bắn Đen như cơm bữa ở Chicago .... thì đó là chuyện bình thường ở huyện ; ai chả biết , vớ vẩn ... vạch áo cho người xem lưng à ???
Cứ mỗi weekend là Chicago , Detroit tưng bừng đưa ma .... cứ như ngày hội . Đến độ một nhà thương phải ra thông báo không chỗ nhận Emergency nữa !!!! Đóng cửa !!!!
Đúng là bọn đạo đức giả , một đồng một cốt cs !!!! Viết vội có lỗi chính tả hay hành văn xin tha cho nhá . Cám ơn
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn