Nguyễn Thông - Lý luận

Thứ Bảy, 30 Tháng Ba 202412:14 CH(Xem: 445)
Nguyễn Thông - Lý luận

dat_01 

Lão Maddox hàng xóm nhà tôi là người bắc, có lý luận.

Khề khà ngụm chè, lão lý luận: Muốn rút ngắn thời gian tiến lên chủ nghĩa xã hội, nhanh đạt được dân giàu nước mạnh thực sự như Nhật Bản, Hàn Quốc, chứ không phải như Triều Tiên, Cuba, có ba cách phụ, còn cách chính sẽ nói sau.

Một là phải sửa hẳn luật đất đai. Còn duy trì cái luật đất đai vô phúc "sở hữu toàn dân" thì không ai dám mạnh dạn đầu tư phát triển cả. Làm xong, bị nó dùng luật chiếm đoạt thì thà đừng làm.

Hai là dẹp ngay việc cơ cấu sử dụng đám cán bộ đoàn, bồi dưỡng thành "cán bộ chiến lược" để làm lãnh đạo. Chúng chỉ tư duy phong trào vớt bèo trồng cây, ăn chơi nhảy múa chứ chả làm được trò gì.

Ba là càng có nhiều... quốc tang, càng tốt. Hết đám tiêu chuẩn quốc tang, không còn đứa lãnh đạo lăng nhăng nữa, đến đích càng nhanh.

Tôi hỏi thế cách chính cơ bản là gì, lão xua tay, nói sau. Lúc tan tiệc chè, lão bảo thằng Putin là quân ăn thịt người, tao mà gặp được nó, tao ị vào mặt.

NGUYỄN THÔNG 30.03.2024

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn