Hai ông Chu Ngọc Anh và Nguyễn Thanh Long
Chụp lại hình ảnh,

Hai ông Chu Ngọc Anh và Nguyễn Thanh Long

Bộ Chính trị do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đứng đầu, hôm 4/6, kết luận hai ủy viên trung ương Chu Ngọc Anh và Nguyễn Thanh Long đã "suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống".

Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam đề nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét, thi hành kỷ luật hai ông Chu Ngọc Anh và Nguyễn Thanh Long.

BBC được biết quy định kỷ luật đảng cộng sản mới nhất là Quy định 22-QĐ/TW ngày 28/7/2021 về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng (thay thế Quy định 30-QĐ/TW ngày 26/7/2016).

Theo đó, Ban Bí thư, Bộ Chính trị quyết định các hình thức kỷ luật đảng viên, kể cả đảng viên là cán bộ thuộc diện Ban Bí thư, Bộ Chính trị quản lý.

Ban Bí thư, Bộ Chính trị có quyền khiển trách, cảnh cáo Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương (kể cả Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Bộ Chính trị) vi phạm phẩm chất chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, sinh hoạt đảng, thực hiện nhiệm vụ đảng viên.

Nhưng, đặc biệt, nếu rơi vào trường hợp cách chức, khai trừ thì Ban Bí thư, Bộ Chính trị không được ra quyết định mà bắt buộc phải báo cáo Ban Chấp hành Trung ương xem xét, quyết định.

Theo đó, Ban Chấp hành Trung ương là cấp quyết định kỷ luật cuối cùng; quyết định các hình thức kỷ luật đảng viên, kể cả Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư.

Như vậy, đề nghị của Bộ Chính trị ngày 4/6 cho thấy hai ông Chu Ngọc Anh và Nguyễn Thanh Long đã rơi vào trường hợp có thể bị cách chức, khai trừ, nên phải do Ban Chấp hành Trung ương xem xét, quyết định.

Hai ủy viên trung ương bị cho vi phạm thế nào?

Thông cáo Bộ Chính trị ngày 4/6 nói Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị, Ban Bí thư để xem xét, thi hành kỷ luật Ban Cán sự Đảng Bộ Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2016-2021, Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016-2021.

Bộ Chính trị mở cuộc họp xoay quanh đại án Việt Á và công tác phòng chống dịch Covid-19.

Tại cuộc họp ngày 4/6, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Khai trừ ra khỏi Đảng Phạm Công Tạc, Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ.

Bộ Chính trị đưa ra kết luận về hai ông Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, nguyên Bí thư Ban Cán sự Đảng, nguyên Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ và Nguyễn Thanh Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Y tế.

"Các đồng chí: Chu Ngọc Anh, Nguyễn Thanh Long, Phạm Công Tạc đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm, Quy định trách nhiệm nêu gương; gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thất thoát, lãng phí lớn ngân sách nhà nước; ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch Covid-19; gây bức xúc trong xã hội; ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Y tế," thông cáo nói.

"Bộ Chính trị đề nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét, thi hành kỷ luật đồng chí Chu Ngọc Anh và đồng chí Nguyễn Thanh Long."

Điều tra kéo dài

Liên quan đại án Việt Á, Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 18/5 thông báo sẽ kỷ luật bộ trưởng y tế và nguyên bộ trưởng khoa học-công nghệ.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị xem xét, thi hành kỷ luật ông Chu Ngọc Anh, Chủ tịch TP Hà Nội, nguyên Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng đề nghị Bộ Chính trị xem xét, thi hành kỷ luật ông Nguyễn Thanh Long, đang là Bộ trưởng Y tế.

Tại Bộ Y tế, Thứ trưởng Y tế Nguyễn Trường Sơn bị cảnh cáo, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên bị khiển trách.

Tại Bộ Khoa học-Công nghệ, Thứ trưởng Phạm Công Tạc khi đó bị cảnh cáo, và bị khai trừ ra khỏi Đảng ngày 4/6.

Trước đó vào tháng 3, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã ra kết luận chỉ trích nhiều tổ chức, cá nhân trong đánh giá chuyên môn, kiểm tra, giám sát; cấp phép, cấp số đăng ký lưu hành; hiệp thương giá và mua sắm bộ sinh phẩm xét nghiệm Covid-19 của Công ty Việt Á.

Nguồn hình ảnh, Reuters

Chụp lại hình ảnh,

Thành phố Hà Nội vừa đăng cai SEA Games

Ông Chu Ngọc Anh là ai?

Sinh ngày 17/6/1965 và vào đảng cộng sản năm 1998, ông Chu Ngọc Anh quê ở xã Thái Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội

Ông là Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XI (dự khuyết), XII, XIII, có chuyên môn Tiến sĩ Vật lý lý thuyết, Kỹ sư Vật lý chất rắn.

Từ 1988 tới 1995, ông Ngọc Anh làm Nghiên cứu sinh rồi giảng viên tại Viện Vật lý kỹ thuật, Đại học Bách khoa Hà Nội.

Ông sau đó công tác tại Công ty ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật (MITEC), Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường rồi chuyển công tác về Viện Khoa học kỹ thuật Bưu điện, Tổng cục Bưu điện.

Từ 1997 tới 2003, ông làm Phó trưởng phòng rồi Trưởng phòng thuộc Viện Khoa học kỹ thuật Bưu điện, Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

Từ 2003 tới 2010, ông làm Chuyên viên rồi Phó Vụ trưởng Vụ Công nghệ cao; Cục trưởng Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ.

Ông được thăng chức Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2010-2013.

Năm 2011, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, ông được bầu là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng.

Từ tháng Ba 2013 tới tháng Chín 2015, ông thuyên chuyển về làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ.

Sau đó, ông quay lại Hà Nội, tiếp tục làm Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng tháng Giêng 2016, ông được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng Khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Sau đó ông trở thành Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Ngày 18/9/2020, sau khi Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung bị kỷ luật, ông Ngọc Anh được điều động về giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội và Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tháng Giêng 2021, ông tiếp tục lọt vào Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Quan lộ ông Nguyễn Thanh Long

Ông Nguyễn Thanh Long sinh ngày 3/9/1966, quê ở xã Bạch Long, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định, và vào đảng cộng sản năm 1999.

Ông Thanh Long được phong Giáo sư, có bằng Tiến sĩ Y học.

Từ 1995 tới 2003, ông làm Chuyên viên Vụ Y tế dự phòng, Bộ Y tế.

Sau đó, từ tháng 12/2003 tới tháng 7/2005, ông là Trưởng Phòng Kiểm soát và Phòng, chống HIV/AIDS, Cục Y tế dự phòng và Phòng, chống HIV/AIDS, Bộ Y tế.

Ông được thăng chức Phó Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS Việt Nam giai đoạn 2005-2008.

Từ 2008 tới tháng 12/2011, ông là Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS, Bộ Y tế.

Từ tháng 12/2011 tới tháng 10/2018, ông giữ cương vị Thứ trưởng Bộ Y tế.

Sau đó, ông được chuyển sang làm Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương từ tháng 10/2018 tới tháng 1/2020.

Ông quay lại làm Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế từ đầu năm 2020 tới tháng Bảy 2020.

Ông trở thành Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế (7/7/2020), kiêm Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia (16/10/2020).

Tại Đại hội XIII đầu năm 2021, ông trúng cử Ủy viên Trung ương Đảng, và tiếp tục giữ chức Bộ trưởng Y tế tới nay.