QUÂN LỰC MỸ VS TÀU

Thứ Ba, 17 Tháng Tư 20185:00 SA(Xem: 3805)
QUÂN LỰC MỸ VS TÀU
Đây là quân lực Mỹ và đây là quân lực Tàu. Cả 2 đều là quân lực nhưng có vài điểm khác nhau.
1. Quân Lực Mỹ tuyển quân chuyên nghiệp. Quân Lực Tàu ép đi nghĩa vụ.
2. Quân Lực Mỹ làm cảnh sát thế giới. Quân Lực Tàu làm ăn cướp thế giới.
3. Quân Lực Mỹ bảo vệ tự do. Quân Lực Tàu bảo vệ CNCS.
4. Quân Lực Mỹ đi đâu cũng được yêu mến. Quân Lực Tàu đi đâu cũng bị ghét.
5. Quân Lực Mỹ không hiếp dâm và giết người vô tội. Quân Lực Tàu làm như nhiệm vụ.
Cho nên, hãy như Quân Lực Mỹ, đừng như Quân Lực Tàu.
Ku Búa @ Cafe Ku Búa


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn