Tổng Bí thư Tập Cận Bình ngày 23/10

Nguồn hình ảnh, Reuters

Chụp lại hình ảnh,

Tổng Bí thư Tập Cận Bình ngày 23/10

Lần đầu tiên sau nhiều thập niên, một trùm tình báo được bầu vào Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc, là diễn tiến đáng chú ý tại Đại hội XX vừa kết thúc. 

Tại Bắc Kinh ngày 23/10, Ban Chấp hành Trung ương khóa XX đã bầu Bộ Chính trị gồm 24 ủy viên và Thường vụ Bộ Chính trị với 7 ủy viên. 

Đáng chú ý, Trần Văn Thanh, Bộ trưởng Bộ An ninh Quốc gia, có tên trong Bộ Chính trị. 

Ông Trần Văn Thanh cũng có tên trong Ban Bí thư gồm 7 người.

Năm nay 62 tuổi, ông Trần Văn Thanh hiện là Bộ trưởng Bộ An ninh Quốc gia, phụ trách hoạt động tình báo và bảo vệ chính trị.

Thành lập năm 1983, bộ này tới nay trải qua 5 đời bộ trưởng, nhưng chưa từng có ai được vào Bộ Chính trị cho tới nay.

Nhà nghiên cứu Richard C. Bush viết cho Viện Nghiên cứu Brookings ngày 25/10 nhận xét: 

“Việc được bổ nhiệm vào Bộ Chính trị và Ban Thường vụ Bộ Chính trị càng khẳng định rõ ràng hơn bao giờ hết rằng ưu tiên hàng đầu của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là tối đa hóa quyền kiểm soát đối với hệ thống Đảng Cộng sản Trung Quốc.” 

“Ông ta muốn người của mình lãnh đạo các cơ quan chịu trách nhiệm duy trì quyền kiểm soát. Do đó, không có gì ngạc nhiên khi Bộ trưởng Bộ An ninh Quốc gia lần đầu tiên trở thành Ủy viên Bộ Chính trị.”

Năm 2012, một tháng sau khi Tập Cận Bình lần đầu được bầu làm Tổng Bí thư, Trần Văn Thanh được bổ nhiệm làm Phó Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Năm 2016, ông trở thành Bộ trưởng Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc.

Ngày 16/10, khai mạc Đại hội XX, trong Báo cáo Đại hội Đại biểu toàn quốc, Tổng Bí thư Tập Cận Bình có đoạn nhấn mạnh về an ninh quốc gia. 

“An ninh quốc gia là nền tảng của sự phục hưng dân tộc, ổn định xã hội là tiền đề của đất nước cường thịnh.”

“Phải kiên định quán triệt quan niệm an ninh quốc gia tổng thể, lồng ghép bảo vệ an ninh quốc gia vào toàn bộ quá trình công tác trên các lĩnh vực của Đảng và Nhà nước, đảm bảo an ninh quốc gia và ổn định xã hội.”

7 ủy viên Ban thường vụ Bộ Chính trị Trung Quốc

Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XX gồm 24 thành viên, trong đó có 7 Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, gồm Tập Cận Bình, Lý Cường, Triệu Lạc Tế, Vương Hộ Ninh, Thái Kỳ, Đinh Tiết Tường, Lý Hy.

Theo danh sách Ban thường vụ Bộ Chính trị công bố ngày 23/10, Bí thư Thành ủy Thượng Hải Lý Cường xếp thứ hai, sau ông Tập Cận Bình.

1. Tập Cận Bình, sinh năm 1953, quê quán Thiểm Tây, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quân ủy Trung ương, Chủ tịch nước.

2. Lý Cường, sinh năm 1959, quê quán Chiết Giang, Bí thư Thành ủy Thượng Hải.

3. Triệu Lạc Tế, sinh năm 1957, quê quán Thiểm Tây, Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương.

4. Vương Hỗ Ninh, sinh năm 1955, quê quán Sơn Đông, Bí thư thứ nhất Ban Bí thư.

5. Đinh Tiết Tường, sinh năm 1962, quê quán Giang Tô, Chủ nhiệm Văn phòng Trung ương Đảng.

6. Thái Kỳ, sinh năm 1955, quê quán Phúc Kiến, Bí thư Ban Bí thư, Bí thư Thành ủy Bắc Kinh.

7. Lý Hy, sinh năm 1956, quê quán Cam Túc, Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Đông.

Trong khi đó, Ban Bí thư Trung ương Đảng gồm 7 người: Thái Kỳ, Thạch Thái Phong, Lý Cán Kiệt, Lý Thư Lỗi, Trần Văn Thanh, Lưu Kim Quốc, Vương Tiểu Hồng.