Thế giới chuyển động - Hồng Tứ

Muốn xem hình lớn xin click vào ô vuông phía dưới bên phải trong màn hinh,

muốn thu nhỏ lại, nhấn vào nút Esc trên bàn phím.


Cội Nguồn Bán Nước chính là Hồ Chí Minh

Tội ác tày trời của cộng sản trong các "Trại Tập Trung Cải Tạo"

.