Tội ác của cộng sản Xuân Mậu Thân 1968 tại Cố đô Huế
(Phim tài liệu trước 1975)

Muốn xem hình lớn xin click vào ô vuông phía dưới bên phải trong màn hinh,

muốn thu nhỏ lại, nhấn vào nút Esc trên bàn phím.

 

Diễn hành Tết Canh Tý 2020 tại TP Garden Grove
do Cộng Đồng Người Việt QG nam Cali tổ chức. - Jan. 26-2020.

   Thảm Sát Mậu Thân 1968, 

- Tội ác tàn bạo của cộng sản Hà Nội hơn cả ISIS ngày nay.