Thông điệp cûa TT. Donald Trump Jan.08-2020 (Phụ đề Việt Ngữ)

Muốn xem hình lớn xin click vào ô vuông phía dưới bên phải trong màn hinh,

muốn thu nhỏ lại, nhấn vào nút Esc trên bàn phím.

Video không kích giết chết tướng Qasem Soleimani tại Badhdad

Tội ác tày trời của cộng sản trong các "Trại Tập Trung Cải Tạo"