Thảm Sát Mậu Thân 1968, 

- Tội ác tàn bạo của cộng sản Hà Nội hơn cả ISIS ngày nay.

Muốn xem hình lớn xin click vào ô vuông phía dưới bên phải trong màn hinh,

muốn thu nhỏ lại, nhấn vào nút Esc trên bàn phím.

Thông điệp cûa TT. Donald Trump Jan.08-2020 (Phụ đề Việt Ngữ)


Tội ác tày trời của cộng sản trong các "Trại Tập Trung Cải Tạo"