Lễ Tưởng niệm cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm
tại Orange county, CA 03-11-2019.

Muốn xem hình lớn, click vào ô vuông bên phải phía dưới trong khung hình, 

muốn nhỏ lại click vào núm Esc trên bàn phiếm.

 

 Ông Ngô Đình Nhu trả lời phỏng vấn năm 1963.

(phụ đề Việt ngữ).

26-10-1956 Tổng Thống Ngô Đình Diệm công bố Hiến Pháp Việt Nam Cộng Hòa.