dân sỉ Trần Thanh Hiền bảo vệ nghị quyết vinh danh
Ngô Thanh Vân và phim "Hai Phượng"

(Muốn xem hình lớn, xin click vào ô vuông phía dưới bên phải trong khung hình, 
muốn thu hình nhỏ lại bấm vào nút Esc trên bàn phiếm)

"Nắng Chiều" ca sĩ Hùng Cường (1972)